Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Bieńko
Miejsce urodzenia: Bukowina
Data urodzenia: 19-08-1929
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta operacyjne dotyczące członków nielegalnej podziemnej organizacji młodzieżowej "Orlęta" w tym m.in. rozpracowanie operacyjne krypt. "Klucz". Józef Bieńko przechodzi w materiałach jako członek młodzieżowej organizacji niepodległościowej krypt. "Orlęta". IPN Rz 042/524 (1858/II)
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 03.01.1950 do 29.03.1950 w sprawie przynależności do młodzieżowej organizacji "Orlęta". 03.01.1950 tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Pr.II.673/49). 29.03.1950 oskarżony o to, że "w okresie od października 1948 do lipca 1949 na terenie pow. Nisko należał do nielegalnej organizacji pn. "Orlęta" mającej na celu zmianę ustroju Państwa Polskiego pełniąc w tej organizacji funkcję dowódcy placówki pn. "Jutrzenka" i posługując się ps. "Dzik"; w kwietniu 1949 na terenie m. Bieliny działając wraz z innymi członkami "Orląt" i będąc uzbrojony w broń palną usiłował dokonać napadu rabunkowego na Gminną Spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z przyczyn niezależnych od siebie; w miesiącu kwietniu 1949 przez okres dwóch tygodni na terenie m. Bieliny pow. Nisko we własnym mieszkaniu bez zezwolenia przechowywał broń palną: automat MPI, trzy granaty oraz 125 szt. amunicji". IPN Rz 03/6 t. 1-11 (1692/III)
Akta sądowe Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie (Sr. 196/50) z 13.04.1950 na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 2 lata i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Sąd jednocześnie uniewinnił ww. od zarzutu usiłowania napadu na GSSCh. Orzeczoną karę odbywał w więzieniu w Rzeszowie, 31.05.1950 osadzony w więzieniu we Wronkach. 11.10.1951 przeniesiony do więzienia w Potulicach. 14.12.1953 z powodu choroby przetransportowany do szpitala więziennego w Grudziądzu, skąd 30.12.1953 powrócił do więzienia w Potulicach. Postanowieniem WSR w Rzeszowie (Sr. 196/50) z 25.03.1954 wyrok wobec ww. złagodzono na mocy amnestii z 22.11.1952 do kary łącznej 4 lat więzienia z utrzymaniem kar dodatkowych. Sąd zarządził wypuszczenie na wolność skazanego. Zwolniony z więzienia w Potulicach 31.03.1954. IPN Rz 107/1057
Charakterystyka Charakterystyka nr 19 młodzieżowej organizacji podziemnej "Orlęta" działającej w latach 1947-1949 na terenie pow. Nisko, Łańcut i Tarnobrzeg w woj. rzeszowskim oraz pow. Biłgoraj w woj. lubelskim. Celem organizacji była walka z panującym ustrojem Polski, wrogi stosunek do ZSRR poprzez następujące formy działalności: rozprowadzanie wśród członków prasy organizacyjnej pt. "Świt", "Pobudka", zrywanie afiszy głoszących hasła komunistyczne, rozlepianie wrogich ulotek i afiszy o treści antyrządowej, zrywanie flag narodowych i partyjnych, rozlepianie rożnego rodzaju odezw do młodzieży, wygłaszanie członkom organizacji referatów ideologicznych nastawionych wrogo do PRL i ZSRR. Józef Bieńko, pseud. "Dzik" członek organizacji od października 1948, od maja do lipca 1949 dowódca placówki "Jutrzenka" na terenie Bielin pow. Nisko. Aresztowany 26.12.1949, skazany przez WSR w Rzeszowie na karę 6 lat pozbawienia wolności, zwolniony warunkowo 31.03.1954. IPN Rz 05/37, IPN Rz 0172/20/J (mkf CHF-19)
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 13.08.1969 do 29.11.1969 dot. nielegalnej organizacji p.n. «Polski Związek Obrońców Ojczyzny (PZOO)», której działalność była skierowana przeciwko ustrojowi PRL, działającej od 1951 na terenie więzienia w Potulicach. Józef Bieńko odbywał tam karę 6 lat pozbawienia wolności zasądzoną 13.04.1950 przez WSR w Rzeszowie (Sr. 196/50). Został zwolniony z więzienia 31.03.1954 na mocy ustawy amnestyjnej. Ww. 15.11.1969 Prokuratura Wojewódzka w Lublinie (II Ds.51/69/S) przedstawiła zarzut, że "w okresie od 1953 do dnia 20 sierpnia 1969 na terenie Potulic województwo Bydgoszcz i Sławna woj. Koszalin brał udział w związku pn. "Polski Związek Obrony Ojczyzny" występując pod pseud. "Potok", którego istnienie, ustrój i cel pozostawały tajemnicą wobec władzy państwowej". Sąd Wojewódzki w Lublinie (IV Kow.163/69) 22.12.1969 umorzył postępowanie wobec ww. na mocy ustawy o amnestii z 27.04.1956. Materiały złożono w archiwum 26.08.1970 pod sygn. 7375/III. IPN Lu 012/767 (7375/III)
.