Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bohdan Jacek
Nazwisko: Danecki
Miejsce urodzenia: Będzin
Data urodzenia: 06-01-1939
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Otylia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dotyczy przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. W materiałach znajduje się arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący Bohdana Jacka Daneckiego sporządzony 04.11.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. Ww. po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywał kontakty z działaczami podziemia NSZZ «Solidarność», na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej prowadził kolportaż nielegalnych wydawnictw, był podejrzany o redagowanie nielegalnego wydawnictwa p.t. "Informator". Za prowadzenie sprzecznej z obowiązującym prawem działalności został internowany. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 2 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 30.09.1982 pod nr 45171 do SOR krypt. "Kos" nr rej. 44246 prowadzonej od 07.06.1982 do 13.10.1989 (01.03.1984 przerejestrowanej z SOS) przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gdańsku. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 06.11.1982 na mocy decyzji nr 790 wydanej 05.11.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się, zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Zwolniony 06.12.1982 na mocy decyzji nr 359 o uchyleniu internowania wydanej 03.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/399
Akta paszportowe Bohdanowi Daneckiemu anulowano paszport na wyjazd do Szwecji po otrzymaniu informacji z Wydz. V WUSW w Gdańsku, że ww. planuje wyjazd do znajomego, który pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ «Solidarność» GSR, a który obecnie zamieszkuje w Szwecji. EAGD 359036
.