Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Duszak
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 12-09-1948
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO]/ Kwestionariusz ewidencyjny [KE] 20.01.1981 zarejestrowany pod nr 4719 do SO krypt. "Ruch" nr rej. 4598 prowadzonej od 4.11.1980 do 16.06.1983 przez Wydz. III "A" KWMO w Elblągu, ponieważ ww. był redaktorem "Biuletynu Informacyjnego" Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Elblągu. 02.03.1982 przerejestrowany i kontrolowany w ramach KE krypt. "Bibliotekarz" z powodu "wykorzystania organizacji społeczno-politycznych do prowadzenia nielegalnej działalności politycznej". Kontrolę operacyjną zakończono z "powodu zaprzestania działalności". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 913/II zniszczono. Materiałów dotyczących SO krypt. "Ruch" złożonych do archiwum pod sygn. 19/IV brak. Materiałów o sygn. 913/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 11/NW/81 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu, ponieważ "organizowałby antypaństwowe zbiegowiska". Zwolniony na mocy decyzji nr 24/82 o uchyleniu internowania wydanej 26.01.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu. IPN Bi 71/35 (42/17)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Mariana Duszaka znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę nr Z-I-1322/82 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) od 05.01.1982 do 05.01.1984 wydane przez Wydz. III KWMO w Elblągu, ponieważ "jako współredaktor «Biuletynu Informacyjnego» Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» prowadził działalność wymierzoną przeciwko ustrojowi i porządkowi prawnemu PRL". EAEL 10409
.