Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Fortuna
Miejsce urodzenia: Jaszczew
Data urodzenia: 19-10-1953
Imię ojca: Edward
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dotyczy przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. Informacje o brakowaniu dokumentów akcji krypt. "Klon". Grzegorz Fortuna, działacz i pracownik Oddziału Wojewódzkiego «PAX» w Gdańsku, redaktor "Samorządności" został internowany do OO. w Strzebielinku. Arkusz informacyjny dotyczący Grzegorza Fortuny sporządzony 03.02.1981 przez Wydz. IV KWMO w Gdańsku zniszczono za protokołem zniszczeń dokumentów akcji krypt. "Klon" z 28.12.1982. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 2 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/9 (156/9, 911/10)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". W aktach znajduje się doniesienie TW pseud. "Irena" z 29.01.1981 dotyczące spotkania, które odbyło się 28.01.1981 w klubie Wojewódzkiego Oddziału «PAX» w Płocku, na którym prelegentem był Grzegorz Fortuna, redaktor rubryki "Samorządność" w «Dzienniku Bałtyckim», aktywista gdańskiego oddziału «PAX». Tematem spotkania były problemy nurtujące związek NSZZ «Solidarność». IPN Gd 003/166 t. 3, 19 (185/IV)
Akta internowanego Zatrzymany 16.01.1982 i internowany 19.01.1982 na mocy decyzji nr 195/81 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmie działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". Zwolniony 27.02.1982 na mocy decyzji nr 81 o uchyleniu internowania wydanej 24.02.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/59
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Kandydat na tajnego współpracownika [kTW] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. 30.05.1986 przerejestrowany i rozpracowywany jako kandydat na tajnego współpracownika [kTW]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego i ZSKO.
Akta paszportowe Akta paszportowe Grzegorza Fortuny 07.01.1982 wypożyczył Wydz. IV KWMO w Gdańsku, 18.03.1985 Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku, 20.08.1986 wypożyczył Wydz. II WUSW w Gdańsku. Akta paszportowe ww. o sygn. EAKS 3164 prowadzone przez Wydz. Paszportów KWMO w Krośnie 28.08.1980 przesłano do Wydz. Paszportów KWMO w Gdańsku celem połączenia z aktami paszportowymi ww. o sygn. EAGD 156018. EAGD 156018
.