Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Keiling
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 10-05-1937
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Wacława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Akta operacyjne dotyczące Jerzego Keilinga złożone do archiwum pod sygn. 911/19 t. 4 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 4 brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i ZSKO.
Akta internowanego Internowany 29.05.1982 do OO. w Strzebielinku na mocy decyzji nr 725 wydanej 26.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się, zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Zwolniony 09.07.1982 na mocy decyzji nr 233 wydanej 08.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/230
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego i ZSKO.
Akta paszportowe Akta paszportowe Jerzego Keilinga 08.02.1982 wypożyczył Wydz. III KWMO w Gdańsku. EAGD 107504
.