Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Teresa
Nazwisko: Krajnik
Nazwisko rodowe: Grzelak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 04-03-1951
Imię ojca: Zenon
Imię matki: Marianna
Znany/a też jako:
Danuta Teresa Kuczyńska
urodzony/a 04- 03-1951 Łódź
Imiona rodziców: Zenon MariannaTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące internowania działaczy NSZZ «Solidarność» z terenu woj. gdańskiego. W materiałach znajduje się arkusz informacyjny osoby podlegającej internowaniu dot. Danuty Kuczyńskiej z d. Grzelak sporządzony 21.04.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. Ww. po wprowadzeniu stanu wojennego udzielała pełnego wsparcia działalności "Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ «Solidarność»" w tworzeniu konspiracyjnych struktur związkowych, za co została internowana do OO. w Gołdapi. Ww. figuruje w «wykazie osób przewidzianych do internowania». Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 5 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 (156/10, 911/2); IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2)
Akta internowanego Internowana (w aktach występuje jako Danuta Kuczyńska) 24.04.1982 do OO. w Gołdapi na mocy decyzji nr 632 wydanej 22.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Zwolniona na mocy decyzji nr 287 o uchyleniu internowania wydanej 23.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Bi 53/45
Akta paszportowe Akta paszportowe Danuty Krajnik (w materiałach również jako Danuta Kuczyńska) dwukrotnie 31.03.1982 i 20.11.1984 wypożyczał Wydz. III KWMO/WUSW w Gdańsku, 06.04.1982 wypożyczył Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. EAGD 165972
.