Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Tadeusz
Nazwisko: Marchlewski
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 20-06-1955
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Urszula


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany w ramach akcji krypt. "Jodła" na mocy decyzji nr 194/81 wydanej 28.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Ww. od sierpnia 1980 aktywnie uczestniczył w akcjach strajkowych i protestacyjnych. W zakładzie pracy był odpowiedzialny za propagandę związkową oraz prowadzenie biblioteki związkowej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KZ NSZZ «Solidarność» w grudziądzkim "Stomilu". Po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywał kontakty z działaczami «Solidarności». Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 194/81-124 wydanej 20.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia został objęty kontrolą operacyjną. IPN By 082/1 t. 7 (54/III); IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 29.12.1981 na mocy decyzji nr 194/81 wydanej 28.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "wykazuje wrogą postawę w stosunku do władzy i naczelnych organów administracji państwowej". Zwolniony na mocy decyzji nr 194/81-124 o uchyleniu internowania wydanej 20.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 97/79 (40/A/79)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w związku z prowadzeniem działalności w NSZZ «Solidarność». Kontrolę zakończono, materiały złożone do archiwum pod sygn. 1019/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1019/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy kolportażu na terenie grudziądzkich zakładów pracy, nielegalnego wydawnictwa pt. "Iskra", sygnowanego przez NSZZ "Solidarność" Podregionu Grudziądz. 26.06.1982 SOS przemianowano na SOR. 15.01.1984 sprawę przekazano z Wydz. V WUSW w Toruniu do Pionu III RUSW w Grudziądzu. W toku wykonywania czynności w sprawie 26.10.1982 przeszukano mieszkanie M. Marchlewskiego, gdzie odnaleziono materiały bezdebitowe wytworzone przed 13.12.1981. Ww. został zatrzymany na 48 godz. Ww. był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Aktyw" nr rej. 10067/10033 oraz SOR krypt. "Tygodnik". Podejrzany o wnoszenie pisma "Iskra" na teren Grudziądzki Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil". Sprawę zakończono z powodu zaprzestania wydawania "Iskry". Akta złożono do archiwum pod sygn. 2104/II i zniszczono 25.01.1990. Zachował się mikrofilm wykonany 18.08.1988 (2104/2). IPN By 0104/238/J (mkf 2104/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 17.10.1983 pod nr 10067 do SOR krypt. "Aktyw" nr rej. 10033 prowadzonej od 10.10.1983 do 28.10.1984 dotyczącej spotkania w celu utworzenia nielegalnych struktur zdelegalizowanego związku zawodowego «Solidarność» region Grudziądz. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1295/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1295/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 28.10.1984 pod nr 11863 do SOR krypt. "Tygodnik" nr rej. 10632 prowadzonej od 08.02.1984 do 15.10.1985 dotyczącej kolportażu ulotek na terenie Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 10632/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1554/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na Mirosława Marchlewskiego w związku z podejrzeniem o szerzenie przez niego wśród załogi GZPGum "Stomil" działalności skierowanej przeciwko "linii politycznej partii i propagowanie wrogich poglądów". Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Iskra", Aktyw", "Tygodnik" i KE krypt. "Propagator". Ustalono, że ww. był jednym ze współredaktorów artykułu dot. nowego systemu płac wydanego w nielegalnym "Biuletynie Informacyjnym NSZZ «Solidarność»" przy GZPGum "Stomil". Negatywnie wypowiadał się na temat działań podjętych przez partię dotyczących gospodarki kraju. Dostarczał nielegalnych wydawnictw do kolportażu na terenie zakładu pracy. W ramach akcji krypt. "Brzoza" z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Z materiałów złożonych do archiwum pod sygn. 1962/II 14.12.1987 wykonano mikrofilm pod sygn. 1962/2. Materiały o sygn. 1962/II zniszczono 02.02.1990. IPN By 0104/175 (mkf 1962/2)
.