Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Oleszczuk
Miejsce urodzenia: Braniewo
Data urodzenia: 09-05-1962
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące internowania działaczy NSZZ «Solidarność» z terenu woj. gdańskiego. Stanisław Oleszczuk figuruje w «wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego». Ww. był uczestnikiem strajku zorganizowanego w Zespole Elektrociepłowni "Wybrzeże". Część akt krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 6 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (156/10, 911/2), IPN Gd 340/2 t. 1 (911/2, 156/10)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Stanisław Oleszczuk, zatrudniony w ZR NSZZ «Solidarność» został internowany do OO. w Iławie na mocy decyzji wydanej 14.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 18 (185/IV)
Akta internowanego Internowany 16.12.1981 na mocy decyzji nr 565 wydanej 14.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Zwolniony 17.02.1982 na mocy decyzji nr 73 o uchyleniu internowania wydanej 06.02.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Bi 71/130 (42/112)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Stanisław Oleszczuk, zatrudniony w kancelarii ZR NSZZ «Solidarność» w Gdańsku, figuruje w «aktualnym wykazie osób internowanych w ZK Iława» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
.