Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Czesław
Nazwisko: Janaszek
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 08-06-1944
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Tadeusz Janaszek był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS nr KI 18471. Został zarejestrowany 14.09.1980 pod nr KI 18529 przez Wydział III "A" KWMO w Kielcach. Był współorganizatorem komitetu strajkowego w zakładach "Chemar" w Kielcach, a następnie wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" i przewodniczący kieleckiego MKZ. Rozpracowanie zakończono 08.04.1981 i materiały złożono 27.04.1981 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach pod sygnaturą II/11525. Akta 11525/II uległy zniszczeniu w trakcie pożaru w 1988. Akta 11525/II zniszczono.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Tadeusz Janaszek był kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego. Został zarejestrowany 25.11.1981 pod nr KI 20070 przez Wydział V KWMO w Kielcach jako wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" i działacz Zarządu Regionu NSZZ "S" w Kielcach. Sprawę zakończono i materiały złożono 12.11.1984 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach. Materiały połączono z wcześniejszą sprawą SOS KI 18471 pod sygnaturą II/11525. Akta 11525/II uległy zniszczeniu w pożarze w 1988. Akta 11525/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji
Akta internowanego Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Tadeusza Janaszka. Tadeusz Janaszek został internowany 12.12.1981 decyzją nr 76/81 KWMO w Kielcach z 12.12.1981 i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Był wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego ZUChiAP "Chemar" oraz w okresie IX-XI 1980 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Zwolniony decyzją KWMO w Kielcach nr 212/82 o uchyleniu internowania z dnia 29.04.1982. IPN Ki 07/106 (2346/106), IPN Ki 028/106 (IV/2346/106) mkf.
Akta internowanego Akta internowanego T. Janaszka. Internowany na podstawie decyzji KWMO w Kielcach nr 76/81. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 29.04.1982 na podstawie decyzji nr 212/82 KWMO w Kielcach. IPN Ki 45/161 (4/J/81)
Akta paszportowe Akta paszportowe Tadeusza Janaszka. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) nr Z-3/84 w okresie 01.02.1984-01.02.1986 wniesione przez Wydział V WUSW w Kielcach. Powodem była aktywna działalność w NSZZ "Solidarność" i sprawowane funkcje w NSZZ "S". Zastrzeżenie anulowano 15.04.1986. Odmowa wydania paszportu na wyjazd do Węgier w 1984. IPN Ki 23/118857 (EAKi 118857)
.