Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Jan
Nazwisko: Ferenc
Miejsce urodzenia: Zawada
Data urodzenia: 18-12-1927
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne/ Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Połączone materiały operacyjne spraw WUBP w Krakowie i KPMO w Nowym Sączu dotyczące b. członka Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (PPAN) "Żandarmeria" Henryka Ferenca. Został zarejestrowany 11.10.1958 przez KPMO w Nowym Sączu do sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej. Od 1962 rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnej obserwacji. Akta zawierają także materiały operacyjne dot. Henryka Ferenca z okresu rozpracowania przez UB organizacji PPAN w latach 1948-1951. Sprawę operacyjnej obserwacji zakończono 17.04.1964 i złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie. Materiały połączono z aktami kontrolno-śledczymi pod sygn. 2483/III. IPN Kr 07/2372, t. 2 (2483/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Henryk Ferenc był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Aktywista" NS-5427. Został zarejestrowany 19.05.1981 pod nr NS-5757. W okresie 1980-1981 działał aktywnie w NSZZ "Solidarność" na terenie PKS w Nowym Sączu. Po wybuchu stanu wojennego w ramach akcji "Klon" został 18.12.1981 zarejestrowany do osobnego KE. Materiały SOS "Aktywista" złożono 16.12.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Nowym Sączu pod sygnaturą 1508/II-gr. Akta zniszczono w 1989. Akta 1508/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Henryk Ferenc był kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Konduktor" NS 5757. W ramach akcji "Klon" po wybuchu stanu wojennego został zarejestrowany 18.12.1981 przez Wydział II KWMO w Nowym Sączu, jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" na terenie oddziału PKS w Nowym Sączu. Rozpracowanie H. Ferenca zakończono 19.12.1983, a materiały KE złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Nowym Sączu pod sygnaturą 1492/II. Akta zniszczono w 1989. Akta 1492/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego WUBP w Krakowie, oraz PUBP w Nowym Sączu w sprawie Henryka Ferenca, członka organizacji PPAN "Żandarmeria" o ps. "Granit". Został zatrzymany 12.04.1951 przez PUBP w Nowym Sączu. Skazany wyrokiem WSR w Krakowie z 27.08.1951 na 15 lat więzienia, zwolniony 12.11.1956. Materiały połączono z aktami operacyjnymi i złożono 19.09.1969 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 2483/III. IPN Kr 07/2372, t. 1 (2483/III)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze WUBP w Krakowie dot. organizacji Polska Podziemna Armia Niepodległościowa "Żandarmeria". Henryk Ferenc występuje w protokołach przesłuchań aresztowanych członków organizacji. Jako jeden z nielicznych członków PPAN uniknął zasadzki UB na terenie Czechosłowacji w 1949 i działał do 1951. IPN Kr 07/1063, t. 1-6 (1166/III)
Akta prokuratorskie Akta sprawy WPR w Krakowie przeciwko Henrykowi Ferencowi. Zatrzymany przez UB 12.04.1951. Aresztowany 19.04.1951. Oskarżony o przynależność do PPAN "Żandarmeria", i aktywną działalność w tej antykomunistycznej organizacji. Akt oskarżenia skierowano 09.08.1951 do WSR w Krakowie. Wyrokiem WSR z 27.08.1951 skazany na 15 lat więzienia. IPN Kr 111/2854 (Pr II 181/51)
Akta sądowe Akta WSR w Krakowie w sprawie przeciwko Henrykowi Ferencowi. Został zatrzymany przez WUBP w Nowym Sączu 12.04.1951, a 19.04.1951 aresztowany. Oskarżony o działalność w organizacji "PPAN-Żandarmeria" od 1948, w której występował pod ps. "Pazur", i "Granit". Po rozbiciu trzonu organizacji PPAN przez UB w 1949 działał dalej na terenie Przemyśla. Wyrokiem WSR w Krakowie z 27.08.1951 skazany m. in. z art. 86 KKWP na 15 lat więzienia. Na mocy amnestii zmniejszono karę na 6 lat więzienia. Zwolniony z więzienia 12.11.1956. IPN Kr 110/4562 (Sr 340/51)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko ks. Władysławowi Gurgaczowi i innym członkom PPAN. Henryk Ferenc, ps. "Granit", "Pazur" występuje w aktach sprawy jako członek organizacji. IPN Kr 110/3411 (Sr 626/49)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko członkom organizacji PPAN. Henryk Ferenc, ps. "Pazur" figuruje jako członek organizacji. IPN Kr 110/2825 (Sr 880/48)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej przeciwko aresztowanym w 1949 członkom organizacji Polska Podziemna Armia Niepodległościowa "Żandarmeria". Henryk Ferenc ps. "Granit" i "Pazur" należał do PPAN w okresie 1948-1951. Uniknął aresztowania w trakcie zasadzki UB w 1949. Poszukiwany przez UB. Zatrzymany 12.04.1951. IPN Kr 110/3661 (Sr 929/49)
Akta penitencjarne Księga Główna Więźniów CW w Rawiczu. Henryk Ferenc osadzony w Rawiczu od 22.11.1951. Zwolniony na mocy decyzji Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie z 10.11.1956. IPN Po 3/38
Akta administracyjne Charakterystyka Wydziału "C" KWMO w Krakowie dot. organizacji "Polska Podziemna Armia Niepodległościowa" działającej na terenie Nowego Sącza, Krakowa, Rymanowa, Haczowej, d. woj. rzeszowskiego w latach 1947-1949. H. Ferenc występuje jako członek organizacji o ps. "Pazur" i "Granit". IPN Kr 074/75 (76/X)
.