Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Kazimierz
Nazwisko: Zechenter
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 20-06-1961
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Paweł Zechenter został zarejestrowany 04.02.1983 pod nr KR 26992 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie, rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Ważny" KR 26340. P. Zechenter działał w podziemnej Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS, brał udział w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Dnia 22.03.1985 materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 16603/II-gr. Zachował się mikrofilm części materiałów SOR "Ważny", akta 16603/II-gr. zostały zniszczone w 1989. IPN Kr 0101/102 (16603/II gr.) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze przeciwko P. Zechenter i innym podejrzanym o druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych na terenie Krakowa. Sprawę skierowano 11.05.1983 do sądu. Oskarżony z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu o stanie wojennym. Sąd Wojewódzki w Krakowie 18.08.1983 umorzył sprawę na mocy amnestii z 21.07.1983. IPN Kr 07/5281, t. 1-4 (5578/III), mkf. o sygn. IPN Kr 096/1006 (5578/III)
Akta paszportowe Akta paszportowe Pawła Zechentera. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Z-7339/83 wniesione przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie na okres 21.04.1983 do 21.04.1985 w związku ze sprawą o kolportaż ulotek i pism. Zastrzeżenie anulowano 30.07.1986. IPN Kr 37/212830 (EAKr 212830)
.