Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Antonina
Nazwisko: Kojer
Nazwisko rodowe: Kulesza
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 21-04-1927
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Barbara Kojer została zarejestrowana 09.03.1984 pod numerem NS 9232 przez Wydział III WUSW w Nowym Sączu, i objęta rozpracowaniem w ramach SOR "Regle" NS 8621. Brała udział w kontrpochodzie 1-majowym w Zakopanem zorganizowanym przez działaczy „Solidarności” w dn.01.05.1983. Została ukarana grzywną 8000 zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Urzędu Miasta i Gminy w Zakopanem. Akta sprawy złożono 27.04.1984 w archiwum WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą 1599/II-gr. Akta zostały zniszczone w 1989. Z materiałów sprawy "Regle" zachował się meldunek operacyjny z którego odtworzono sygnaturę 1599/II-gr. IPN Kr 033/556 (1599/II-gr)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Barbara Kojer była kontrolowana operacyjnie w ramach KE krypt. "Filatelistka". Została zarejestrowana 20.12.1988 pod nr NS 18415 przez Wydział III WUSW w Nowym Sączu. Była aktywnym członkiem NSZZ "Solidarność" na terenie Zakopanego oraz od 1986 członkiem Komisji ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". Organizowała pobyty na terenie Podhala dla działaczy NSZZ "Solidarność" i ich rodzin. Sprawę zakończono 11.01.1990 w związku ze zmianą sytuacji politycznej w Polsce. Materiały złożono 26.02.1990 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą 2655/II. IPN Kr 033/1152 (2655/II)
.