Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Benno
Nazwisko: Zerbst
Miejsce urodzenia: BIAŁYSTOK
Data urodzenia: 15-11-1913
Imię ojca: Rudolf
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:

Z opinii z 12.04.1950 wynika, że Zerbst Benno: „ze względu na przeszłość i służbę w II Korpusie Andersa nie mógł być wykorzystany w dalszej służbie wojskowej” (IPN BU 1847/139, k. 20). 1.12.1952 aresztowany i oskarżony o tzw. „spisek w wojsku”. Wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z 27.04.1953 skazany na karę śmierci wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia za to, że: „w okresie czasu od jesieni 1947 r. do października 1951 r. w Polsce usiłował przemocą obalić ustrój Państwa Polskiego przez to, że brał udział w dywersyjno-szpiegowskiej organizacji działającej w Ludowym Wojsku Polskim (…) oraz „że w okresie czasu od lutego 1947 r. do października 1951 r. na terenie Anglii i Polski jako oficer Wojska Polskiego, działając na szkodę Państwa Polskiego a w interesie i na korzyść państw imperialistycznych w marcu 1947 r., zobowiązał się wobec przedstawicieli wywiadu imperialistycznego do działalności szpiegowskiej po powrocie do Polski osobiście zbierał, gromadził i przekazywał (…) wiadomości z zakresu obronności Państwa (...) oraz dane dotyczące zagadnień gospodarczych na odcinku cywilnym stanowiące tajemnicę państwową i wojskową” oraz „że wiosną 1951 r. w Polsce w związku ze swą działalnością na szkodę Państwa Polskiego (…) przyjął od Kostucha Tomasza kwotę 2.000 zł. pochodzącą z placówki wywiadu imperialistycznego” (IPN BU 1847/139, k. 17-19). Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego postanowieniem z 26.05.1953 pozostawiło bez uwzględnienia skargę rewizyjną skazanego a wyrok utrzymało w mocy. Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej decyzją z 18.08.1953 nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do Zerbsta Benno (IPN BU 1840/139, k. 17-19). Wyrok wykonano w dniu 21.08.1953. Postanowieniem Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 7.05.1956 wyrok uchylono a postępowanie karne przeciwko Zerbstowi Benno umorzono z braku dowodów winy (IPN BU 1847/139, k. 16).Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
O II SG WP WARSZAWA BRAK DANYCH STARSZY REFERENT - 20-10-1947
IPN BU 1847/139 247/55/2211 akta osobowe
O II SG WP WARSZAWA WYDZIAŁ IV, SEKCJA VIII STARSZY POMOCNIK KIEROWNIKA mjr 1950 03-04-1950
.