Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Haściłowicz
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 04-12-1944
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Cichy" jako aktywny działacz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Fabryce Przyrządów i Uchwytów "Ponar-Bial" w Białymstoku. Po ogłoszeniu stanu wojennego prowadził w zakładzie pracy rozmowy, w których negował współpracę ze Związkiem Radzieckim, ogólną linię polityki PZPR oraz celowość wprowadzenia stanu wojennego. Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Prowadzenie sprawy miało na celu rozpoznanie postawy i sposobu zachowania się Andrzeja Haściłowicza w miejscu pracy i zamieszkania, ponadto ustalenie utrzymywanych kontaktów i ich charakteru oraz sprawdzenie czy nie podejmie działalności konspiracyjnej na rzecz zawieszonego NSZZ "Solidarność". Prowadzenia KE zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". IPN Bi 012/460 (2756/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
.