Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Molendowski
Miejsce urodzenia: Łazy
Data urodzenia: 22-01-1934
Imię ojca: Roman
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba do Sprawy Obiektowej/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 31.10.1980 pod nr 6850 jako osoba do sprawy obiektowej krypt. "Złączka", dotyczącej Fabryki Łączników Radom-Potkanów, prowadzonej w latach 1975-1990. Witold Molendowski był Przewodniczącym TKZ NSZZ "Solidarność" w tym zakładzie, pełnił też funkcję skarbnika MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemi Radomskiej. Dnia 13.08.1982 materiały dotyczące W. Molendowskiego - jako mogącego prowadzić "wrogą działalność w środowiskach - aktywisty ruchu związkowego", przerejestrowano do KE krypt. "Inżynier" nr rej. 6850. Prowadzenie kwestionariusza zakończono dn. 02.03.1987, ponieważ "figurant zrezygnował z wszelkiej działalności niezgodnej z przepisami prawa". Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. II/788. IPN Ra 05/677 (II/788)
Akta internowania "Akta osoby podlegającej internowaniu" - Witold Molendowski został wytypowany do internowania ze względu na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność" jako przewodniczący KZ w Fabryce Łączników w Radomiu oraz skarbnik w MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemi Radomskiej. Internowano go dn. 13.12.1981, na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu nr IIIA-64-130/63 . W dniu 23.01.1982 uchylono decyzję o internowaniu. IPN Lu 04/288 (III/290)
Akta internowanego Witold Molendowski został internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu nr IIIA-64-130-63 z dn. 12.12.1981. Zatrzymano go dn. 13.12.1981 i umieszczono w Areszcie Śledczym w Kielcach. W dniu 19.12.1981 W. Molendowskiego przeniesiono do AŚ w Radomiu, a dn. 08.01.1982 ponownie do Kielc. Został zwolniony dn. 23.01.1982 na podstawie decyzji nr 37/82 o uchyleniu internowania. IPN Ki 45/315
Akta śledcze Materiały związane z wprowadzeniem stanu wojennego w dn. 13.12.1981 (m.in. wytyczne i wykazy osób internowanych). Witold Molendowski występuje tu jako internowany w "I etapie" w dniu 13.12.1981; zwolniony 23.01.1982. IPN Ra 04/229 (III/230)
Akta śledcze Występuje w aktach dot. akcji o kryptonimach "Klon" i "Jodła", prowadzonych przez funkcjonariuszy KWMO w Radomiu w stosunku do osób objętych internowaniem w okresie stanu wojennego. IPN Ra 04/232 (III/233)
Akta administracyjne Materiały zawierają ocenę "stopnia zainteresowań operacyjnych" wobec osób internowanych i zatrzymanych po wprowadzeniu stanu wojennego, opracowaną na podstawie ewidencji operacyjnej Wydz. "C" WUSW w Radomiu. Witold Molendowski występuje w aktach jako objęty kontrolą w ramach KE krypt. "Inżynier" nr rej. 6850 po zwolnieniu z internowania. IPN Ra 02/43 t. 8
.