Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Zygmunt
Nazwisko: Waliszewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 30-03-1953
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczyła "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ "Solidarność" oraz obrad I Zjazdu NSZZ "S". W materiałach znajdują się m.in. charakterystyki działaczy (w tym L. Waliszewskiego), meldunki, plany zabezpieczenia zjazdów, stenogramy ze spotkań działaczy NSZZ "S". W materiałach archiwalnych Waliszewski Leszek wymieniany był, jako organizator strajku w FSM Tychy w dniu 29.08.1980. IPN-Gd-003/166 (185/IV) t. 9, 11-14, 17, 20-21, 23-24, 27
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Przewodnik", "w sierpniu 1980 [był] inspiratorem i organizatorem strajku w FSM Zakład Nr 2 w Tychach" pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ "S" przy FSM Tychy, a następnie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "S", był także delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ "S". Sprawę założono z powodu wykorzystywania "działalności w org[anizacjach] społ[eczno]-polit[ycznych] do negatywnej działalności politycznej". Prowadzenie sprawy zakończono w związku z wyjazdem w/w do USA (pobyt stały). IPN-Ka-043/807 (39877/II)
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach z dnia 12.12.1981. W uzasadnieniu wskazano, iż w/w ma skłonności do inspirowania strajków i wrogich wystąpień publicznych. Od 15.02.1982 internowany w OO Zabrze, 03.08.1982 przewieziony do Grodkowa, a następnie przetransportowany do OO w Uhercach (16.08.1982). IPN-Rz-57/483
Sprawa Obiektowa [SO] L. Waliszewski wymieniony jest w SO krypt. "Renesans"/ "Mrowisko" jako przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" (dokument z dnia 11.12.1981). Sprawa dotyczyła założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. IPN-Gd-003/176 (200/IV)
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Waliszewski Leszek został zarejestrowany przez Wydział XI Departamentu I MSW do numeru 84509 w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne. W zachowanych zapisach ewidencyjnych brak informacji o przyczynie rejestracji i charakterze zainteresowania. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.