Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Bronisław
Nazwisko: Chrapkiewicz (Chapeville)
Miejsce urodzenia: Godowa
Data urodzenia: 02-01-1924
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

Pozyskać „Dobrego”. Wywiad PRL wobec Franciszka Chrapkiewicza i jego rodziny, pod red. Anny Fary, Piotra Szopy, Roberta Witalca, Rzeszów 2008.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledcze prowadzone m.in. przeciwko F. Chrapkiewiczowi oskarżonemu o nielegalne posiadanie i przechowywanie broni palnej oraz o utrzymywanie łączności z członkami AK (rozmawiano na temat uwolnienia aresztantów z krakowskiego więzienia). IPN-BU-829/716
Akta administracyjne Księga Główna Więźniów Centralnego Więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie z lat 1945-1949. F. Chrapkiewicz przebywał w wymienionym więzieniu w okresie od 12.07.1945 do 04.09.1945 (skazany na 4 lata więzienia przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 06.08.1945). IPN-Kr-425/690
Sprawa agenturalnego rozpracowania Franciszek Chrapkiewicz rozpracowywany był w związku z jego osiągnięciami naukowymi i planami organów bezpieczeństwa wykorzystania jego wiedzy na potrzeby przemysłu i wojska. Podstawą planowanego pozyskania jego osoby do współpracy miało być uwolnienie aresztowanej siostry. Do pozyskania nie doszło. IPN-BU-001043/153 (11365/I k)
Akta operacyjne Akta operacyjne dotyczące dalszego zainteresowania SB osobą F. Chrapkiewicza. W aktach znajduje się odpis wyroku WSO w Krakowie z dnia 06.08.1945, na jego mocy Franciszek Chrapkiewicz skazany został na 4 lata pozbawienia wolności za próbę udzielenia pomocy w ucieczce z krakowskiego więzienia osobie trzeciej. W 1946 Franciszek Chrapkiewicz zbiegł przez Niemcy Zachodnie do Francji. IPN-Rz-043/80 (10059/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Franciszek Chrapkiewicz występuje SOS krypt. "Robert" prowadzonej na osobę trzecią, mieszkającą w USA, z którą utrzymywał bliskie kontakty zarówno w Paryżu jak też podczas pobytu w USA (Chrapkiewicz przebywał w USA w związku z odczytem naukowym jaki miał wygłosić). IPN-Rz-043/1098 (16934/II)
Akta osobowe cudzoziemca Akta osobowe dot. obywatela Francji prof. Franciszka Chrapkiewicza. Wymieniony został zaproszony przez PAN do udziału w sympozjum naukowym z okazji 25-lecia Instytutu Biochemii i Biofizyki. Władze odmówiły wydania F. Chapkiewiczowi wizy wjazdowej do Polski. IPN-BU-1368/9500 (N-198872)
Teczka kontaktu operacyjnego [KO] F. Chrapkiewicz występuje w raporcie operacyjnym (20.07.1983) sporządzonym ze spotkań z KO "Phenix". Znajdują się w nim informacje dot. przeszłości Chrapkiewicza oraz treści będące przedmiotem jego rozmowy z KO "Phenix". IPN-BU-01592/579
Segregator Materiałów Wstępnych [SMW] Rozpracowywany w ramach SMW pod kątem pozyskania w/w do współpracy - wywiad naukowo-techniczny. Sprawę złożono do archiwum z powodu niechęci Chrapkiewicza do dalszych kontaktów. IPN-BU-01592/148
.