Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna
Nazwisko: Olszewska
Nazwisko rodowe: Osika
Miejsce urodzenia: Jasło
Data urodzenia: 25-06-1964
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krystyna Olszewska była zarejestrowana 08.04.1982 pod nr Ks 4657 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Plakat" (nr rejestr. Ks 4463) przez Wydz. III KWMO w Krośnie z powodu podejrzeń o "kolportaż wrogich antypaństwowych ulotek". Sprawę zakończono 11.05.1984, materiały zarchiwizowano pod nr 1009/II. Materiały o sygn. 1009/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze prowadzone przez WUSW w Krośnie na osoby trzecie. Sprawa dotyczyła kolportażu ulotek na terenie Jasła w dniach 13 i 30.12.1981 oraz 25.01 i 16.02.1982 zawierające treści "antypaństwowe". Krystyna Olszewska występuje w materiałach jako jedna z osób biorąca udział w kolportażu ulotek. IPN-Rz-071/67 (104/III).
Akta nadzoru prokuratorskiego Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Rzeszowie dotyczące osób trzecich prowadzone w związku z kolportażem "antypaństwowych ulotek" na terenie Jasła po wprowadzeniu stanu wojennego. W/w brała udział w ich rozpowszechnianiu w dniu 13.12.1981. IPN-Rz-287/76.
Akta śledcze KWMO w Krośnie dotyczące Krystyny Olszewskiej (materiały wyłączone ze śledztwa nr 6/82), podejrzanej o rozpowszechnianie w dniu 13.12.1981 na terenie Jasła ulotek zawierających "antypaństwowe treści" oraz "wzywające do nieposłuszeństwa wobec władzy". W dniu 22.03.1982 skierowano do sądu akt oskarżenia. IPN-Rz-071/59 (96/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie (Sg.W 29/82) prowadzone przeciwko Krystynie Olszewskiej z powodu rozpowszechniania w miejscach publicznych "ulotek o treściach antypaństwowych i antypartyjnych" w dniu 13.12.1981. Wyrokiem z dnia 02.04.1982 skazana na 1 rok więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z dnia 16.06.1982 w/w uniewinnił. IPN-Rz-292/27.
Akta nadzoru prokuratorskiego Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Rzeszowie prowadzone przeciwko w/w w związku z oskarżeniem o współudział w kolportażu "antypaństwowych" ulotek w dniu 13.12.1981 w miejscach publicznych na terenie Jasła. IPN-Rz-287/83.
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-72/86/EAKS wniesione przez Wydz. III WUSW Krosno obejmujące kraje kapitalistyczne (KK) i kraje demokracji ludowej (KDL) na okres od 1986 (brak daty dziennej) do 16.06.1988. Powodem było prowadzenie "wrogiej" działalności w ramach "Solidarności". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.