Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Walenty
Nazwisko: Olendzki
Miejsce urodzenia: Olędzkie
Data urodzenia: 30-08-1950
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Weronika
Znany/a też jako:
Walenty Olędzki


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawę założono na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Walenty Olendzki rozpracowywany w sprawie jako delegat na Walny Zjazd NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok w czerwcu 1981. Inwigilowany w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80". Prowadzenie sprawy zostały zakończone z powodu zdelegalizowania "Solidarności". Akta sprawy zawierały 22 tomy i zostały zniszczone 28.11.1989. Pod sygnaturą IPN Bi 011/66 zachowały się dwa meldunki operacyjne (z 12.11.1980 i z 17.11.1983), w których brak nazwisk rozpracowywanych. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany z powodu sformułowania groźby ustnej pod adresem kierownictwa Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Białymstoku. Sprawę prowadził Wydz. III "A", następnie dn. 09.01.1982 została przekazana Wydz. IV. Rozpracowanie zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej. Materiały o sygn. 2825/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono z powodu powołania dn. 14.12.1981 przez działaczy zdelegalizowanej "Solidarności" w Białymstoku Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność", który prowadził kolportaż ulotek i komunikatów o "treści antypaństwowej" oraz próbował odtworzyć dawne struktury. Walenty Olendzki w dn. 31.01.1984 został zarejestrowany do sprawy z powodu kolportażu wydawnictw białostockiego podziemia NSZZ "Solidarność". Akta sprawy "Odrodzenie" w większości zostały zniszczone dn. 28.11.1989 (29.11.1989), w IPN BI 012/493 (2846/II) zachowały się same meldunki operacyjne, w których nie występuje nazwisko Walentego Olendzkiego. Wpis sporządzony na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 012/493 (2846/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w związku z podejrzeniem o zaangażowanie w nielegalną działalność w ramach podziemnych struktur "Solidarności" i kolportaż bezdebitowych wydawnictw związkowych na terenie Białegostoku. Aktywny działacz związkowy, wrogo ustosunkowany do ustroju społeczno-politycznego PRL, do dn. 13.12.1981 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Białymstoku oraz wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Regionu Białystok. W toku prowadzenia sprawy sprawdzano czy rzeczywiście prowadzi działalność w ramach podziemia "Solidarności" oraz ustalano charakter utrzymywanych kontaktów z innymi działaczami "Solidarności". Z inspiracji SB dokonano kontroli w miejscu pracy Walentego Olendzkiego oraz planowano przeprowadzać z nim rozmowy, w celu skompromitowania wyżej wymienionego jako osoby utrzymującej kontakt ze SB. Sprawę zakończono w związku z "zaniechaniem wrogiej działalności". IPN Bi 012/551 (3010/II).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną jako aktywny działacz "Solidarności", pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Białymstoku oraz wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Regionu Białystok. Po wprowadzeniu stanu stanu wojennego rozpracowywany w związku z działalnością w podziemiu "Solidarności". Kontrolowany operacyjnie z powodu wrogiej postawy wobec władz PRL, która mogła być powodem kontynuowania przez niego opozycyjnej działalności. Sprawę zakończono w związku z "zaniechaniem wrogiej działalności". IPN Bi 012/614 (3167/II).
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] W dn. 01.03.1988 zarejestrowany przez Wydz. III WUSW Białystok w charakterze Zabezpieczenie Operacyjne. Materiały włączono do sprawy o nr Bk 40810. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w związku z kolportażem bezdebitowych wydawnictw "Solidarności" oraz działalności w nielegalnej organizacji pn. "Niezależny Ruch Społeczny im. ks. Jerzego Popiełuszki". Sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Materiały o sygn. 4356/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.