Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Barna
Miejsce urodzenia: Stańkowa
Data urodzenia: 15-11-1937
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] W dniu 15.01.1981 zarejestrowany pod numerem rejestracyjnym 26674 do SO "Towar" (nr rej. 24536). Następnie pod tym samym numerem rozpracowywany w ramach KE "Baptysta". Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE jako były zastępca przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Remontowo-Budowlanym WSS "Społem" Nr 1 (ZRB) w Białymstoku. Celem prowadzonej sprawy była wnikliwa kontrola jego działalności oraz w przypadku ujawnienia "faktów szkodliwych" pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Andrzej Barna był inicjatorem wszystkich przerw w pracy w ZRB, wspólnie z innymi pracownikami domagał się rozpoczęcia bojkotu partii i jej działalności, w prowadzonych rozmowach krytykował pracowników należących do związków branżowych, członków partii oraz osoby, które negowały działalność "Solidarności". Z w/w przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Rozpracowanie zakończono z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności". IPN Bi 012/494 (2851/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
.