Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Augustyn Franciszek
Nazwisko: Czubocha
Nazwisko rodowe: Czubocha
Miejsce urodzenia: Tuczempy
Data urodzenia: 19-05-1953
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-24.02.1982 z powodu działalności w NSZZ "Solidarność". IPN-Rz-57/28
Akta internowania Internowany na wniosek Wydziału Śledczego KWMO w Przemyślu. Mateiałów brak, opis na podstawie zapisów kartoteczno ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] MKZ NSZZ "Solidarność" w Przemyślu - siedziba w Jarosławiu. IPN-Rz-036/14 (17/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] "Solidarność" RI w b. woj. przemyskim. IPN-Rz-036/7 t. 1, 2, 4 (10/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Działalność NSZZ "Solidarność" RI na terenie wsi Tuczempy. IPN-Rz-034/565 (1048/II)
Akta kontrolne dochodzenia Zaproszenia na czasowy wyjazd do RFN - zastrzeżenie wyjazdu za granice. IPN-Rz-035/081 (82/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kolportaż ulotek na terenie Jarosławia. IPN-Rz-034/439, t. 3, 6, 8, 10 (847/II)
Sprawa Obiektowa [SO] NSZZ "Solidarność" RI oraz Duszpasterstwo RI. IPN-Rz-062/10 t. 2, 4 (268/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Duszpasterstwo Rolników, Kościelna Fundacja Rolnicza w Przemyślu. IPN-Rz-036/22 t. 1 i 2 (27/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontakty z działaczami NSZZ "Solidarność" RI w Przemyślu. IPN-Rz-034/568 (1051/II)
.