Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Tomala
Miejsce urodzenia: Krępa
Data urodzenia: 05-04-1942
Imię ojca: Józef
Imię matki: Eleonora


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Ryszard Tomala został internowany na podstawie Decyzji nr 835 z dn. 13.12.1981. W uzasadnieniu internowania podano, iż "zachowaniem swoim wywołać może zagrożenie publiczne". Zwolniony na mocy Decyzji nr 409 z dn. 29.04.1982. IPN Wr 040/546 (IV-3751/406)
Akta internowanego Podczas internowania Ryszard Tomala przebywał w Zakładzie Karnym we Wrocławiu (od 14.12.1981) oraz Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie (od 07.01.1982). IPN Wr 30/576 (54/82)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO we Wrocławiu (RSD 67/82) oraz Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu (Pg.Sl.II-336/82) dot. m.in. Ryszarda Tomali, który "będąc zatrudniony w zmilitaryzowanym zakładzie ZNTK (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego) w Oleśnicy, jako członek NSZZ »Solidarność«, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w działalności tego związku lecz przekazywał pracownikom zakładu plakietki związkowe, rozpowszechniał ulotki świadczące o działalności związku oraz prowadził zbiórkę pieniędzy na rzecz internowanych osób będących członkami NSZZ »Solidarność«. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień". W dniu 10.09.1982 akta sprawy z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia przekazano do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/11322 (III-24547)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Ryszard Tomala został zatrzymany 30.08.1982, następnie tymczasowo aresztowany do śledztwa Pg.Sl.II-336/82. Od 02.09.1982 osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Zwolniony w dn. 13.09.1982 z powodu uchylenia aresztu. IPN Wr 28/308 (50/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Żądło" założono na grupę osób kontynuujących w okresie stanu wojennego działalność związkową. Mat. o sygn. II-102067 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 09.12.1982 Ryszard Tomala został skazany za kontynuowanie działalności związkowej na 1 rok pozbawienia wolności (karę warunkowo zawieszono na okres 2 lat). IPN Wr 101/879 (So.W.1130/82)
.