Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Józef Władysław
Nazwisko: Dąbek
Miejsce urodzenia: WOLA DALSZA
Data urodzenia: 05-02-1916
Imię ojca: Józef
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:

W okresie od 25.01.1960 do 29.01.1960 kurs po linii Wydziału VII Departamentu II MSW. Na karcie przebiegu służby podano, że rozkazem z 4.02.1969 otrzymał nagrodę pieniężną za "zlikwidowanie nielegalnej organizacji" (IPN Gd 214/1630, k. 33). Na wniosku o odznakę "20 lat w służbie Narodu" z 25.04.1966 znajduje się zapis, zgodnie z którym w latach 1945-1951 aktywnie uczestniczył w zwalczaniu podziemia niepodległościowego na terenie byłego województwa gdańskiego. Brał bezpośredni udział w walkach z oddziałami "Łupaszki", "Zagończyka", "Toma", "Tryby Arciszewskiego", organizacją "Semper Fidelis Victoria" i innymi (IPN Gd 214/1630, k. 65). W dniu 5.06.1947 kierował rewizją w domu cywila Jana Fiałka w Bobrowcu, w czasie której odnaleziono broń i amunicję pozostawione na przechowanie przez oddział "Łupaszki". W dniu 6.06.1947 poddał Jana Fiałka przesłuchaniu. W wyniku m.in. tych działań oskarżony Jan Fiałek został wyrokiem WSR w Gdańsku z 25.08.1947 (Sr 541/47) skazany na 10 lat więzienia i pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata, a współoskarżony w sprawie Ferdynand Legawiec skazany został na 3 lata więzienia (akta sądowe IPN Gd 146/32). W dniu 18.03.1971 zarejestrowany pod numerem Gd 13018 przez Wydział III KW MO w Gdańsku jako rezydent pseudonim "Madziar". Wyrejestrowany 16.12.1977. Akta złożono w archiwum Wydziału "C" KW MO w Gdańsku pod sygn. I-15708.



Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
WUBP GDAŃSK WYDZIAŁ DO WALKI Z BANDYTYZMEM REFERENT - 06-12-1945
IPN Gd 214/1630 5231/SB akta osobowe i karta
WUBP GDAŃSK WYDZIAŁ III, SEKCJA I REFERENT - 01-02-1946
WUBP GDAŃSK WYDZIAŁ III, SEKCJA II STARSZY REFERENT - 01-06-1948
WUBP GDAŃSK WYDZIAŁ III, SEKCJA IV STARSZY REFERENT - 01-10-1950
WUBP GDAŃSK WYDZIAŁ III, SEKCJA IV KIEROWNIK - 01-02-1952
WUdsBP GDAŃSK WYDZIAŁ III, SEKCJA VI KIEROWNIK - 01-04-1955
DSPKKS KdsBP GDAŃSK BRAK DANYCH SŁUCHACZ - 01-09-1955
WUdsBP GDAŃSK DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA - 16-12-1956
KW MO GDAŃSK WYDZIAŁ II, SEKCJA II STARSZY OFICER OPERACYJNY - 01-01-1957
KW MO GDAŃSK WYDZIAŁ II, SEKCJA II KIEROWNIK - 01-01-1957
KW MO GDAŃSK WYDZIAŁ II, SEKCJA II STARSZY OFICER OPERACYJNY - 01-08-1957
KW MO GDAŃSK WYDZIAŁ II, SEKCJA III STARSZY OFICER OPERACYJNY - 01-01-1958
KW MO GDAŃSK WYDZIAŁ II, SEKCJA III KIEROWNIK GRUPY - 01-03-1959
KW MO GDAŃSK WYDZIAŁ II, GRUPA VI KIEROWNIK - 01-01-1962
KW MO GDAŃSK WYDZIAŁ III KIEROWNIK GRUPY kpt. 01-06-1963 31-07-1970
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Akta sprawy karnej prowadzonej przez WSR w Gdańsku dot. udzielania pomocy żołnierzom oddziału mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" oraz nielegalnego posiadania broni przez Jana Fiałka i Ferdynanda Legawca. Józef Dąbek 5.06.1947 kierował rewizją w domu cywila Jana Fiałka w Bobrowcu, w czasie której odnaleziono broń i amunicję pozostawione na przechowanie przez oddział "Łupaszki". 6.06.1947 poddał Jana Fiałka przesłuchaniu. W wyniku m.in. tych działań oskarżony Jan Fiałek został wyrokiem WSR w Gdańsku z 25.08.1947 skazany na 10 lat więzienia i pozbawienie praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata, a współoskarżony w sprawie Ferdynand Legawiec skazany został na 3 lata więzienia. IPN GD 146/32 (Sr 541/47)
Materiały różne Zbiór luźnych fotografii, fotokopii, legitymacji służbowych, zaświadczeń o zatrudnieniu, skierowań do służby funkcjonariuszy pionu bezpieczeństwa z lat 1945-1972. W aktach znajduje się fotografia Józefa Dąbka opatrzona opisem: "kpt. Józef Dąbek. Pracował w Służbie Bezpieczeństwa na Wybrzeżu od 6.XII.1945 do 31.VII.1970 r.". IPN GD 05/143, s. 93-94 (60)
Dokumentacja ewidencyjna Karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej b. SB WUSW w Gdańsku dot. Józefa Dąbka. 18.03.1971 zarejestrowany pod nr Gd 13018 przez Wydział III KW MO w Gdańsku jako rezydent, ps. "Madziar". Wyrejestrowany 16.12.1977. Akta złożono w archiwum Wydziału "C" KW MO w Gdańsku pod sygn. I-15708. Akt I-15708 nie odnaleziono.
.