Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Krystyna
Nazwisko: Janeczko
Nazwisko rodowe: Sienniak
Miejsce urodzenia: Opatów
Data urodzenia: 30-11-1951
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Maria Janeczko była kontrolowana operacyjnie w ramach SOS krypt. "Mała" nr rej. TG 4703. Została zarejestrowana 13.05.1982 przez Wydział V KWMO w Tarnobrzegu. Była przewodniczącą NSZZ "Solidarność" w Spółdzielni "Modilana" w Opatowie. Sprawę zakończono i materiały złożono 17.01.1984 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Tarnobrzegu pod sygnaturą 384/II. Materiały zniszczono w 1990. Akta 384/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta internowanego Maria Sienniak była internowana 13.12.1981 decyzją nr 103/81 KWMO w Tarnobrzegu. Została osadzona w Areszcie Śledczym w Nisku, a 13.01.1982 przetransportowana do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona z OO w Gołdapi decyzją nr 76/82 KWMO w Tarnobrzegu z 29.04.1982. IPN Bi 50/49
.