Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Józef
Nazwisko: Cześnik
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 05-07-1957
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczące rozpracowywania organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”. Henryk Cześnik, zaangażowany w akcję kolportażu oświadczeń wydanych przez organizację, został zatrzymany 28.01.1982 w związku z zamiarem udziału w spotkaniu sympatyków «RMP», przewieziony na III Komisariat MO w Gdańsku i poddany przeszukaniu osobistemu. Zwolniony z aresztu pod 48 godzinach. IPN Gd 340/1 t. 2 (54427/II)
Akta operacyjne Materiały dotyczące internowania działaczy NSZZ «Solidarność» z terenu woj. gdańskiego. H. Cześnik, sympatyk RMP, kolportował ulotki. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 2 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 2 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Dokumentacja ewidencyjna Henryk Cześnik, pracownik etatowy MKZ NSZZ «Solidarność», fotograf, w dniach 16-17.12.1981 brał udział w zajściach ulicznych za co został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta internowanego Zatrzymany 30.01.1982 i internowany 05.02.1982 do OO. w Iławie na mocy decyzji nr 625/81 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Zwolniony 29.04.1982 na mocy decyzji nr 159 o uchyleniu internowania wydanej 27.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Bi 71/186 (42/168)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Henryka Cześnika znajduje się opinia o ww. sporządzona 01.09.1982 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku. Od 1.11.1981 zatrudniony w drukarni Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Gdańsku jako fotograf offsetowy. Zatrzymany na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina i osadzony w ZK w Starogardzie Gdańskim. Ukarany karą grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń w Gdańsku. W zainteresowaniu operacyjnym Wydz. III KWMO w Gdańsku od stycznia 1982 jako podejrzany o drukowanie i kolportaż nielegalnego Biuletynu Informacyjnego "Solidarność". Internowany 25.01.1982 do OO. w Iławie, gdzie brał udział w zorganizowanym proteście internowanych, który został zneutralizowany przez służbę więzienną przy użyciu środków przymusu bezpośredniego. Zwolniony z internowania 27.04.1982. EAGD 222130
.