Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Dumowski
Miejsce urodzenia: Sierpc
Data urodzenia: 17-10-1953
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Materiały dotyczące internowanych z woj. toruńskiego. Zdzisław Dumowski, redaktor "Wolnego Słowa"- pisma Zarządu Regionu Toruńskiego, członek MKZ NSZZ «Solidarność» po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się na terenie Torunia. Podejrzewany, że w tym okresie sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające treści niezgodne z prawem. Internowany na wniosek Wydz. III "A" KWMO w Toruniu do OO. w Potulicach. IPN By 082/1 t. 2 (54/III); IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany do OO. w Potulicach 02.01.1982 na mocy decyzji nr 201/81-V wydanej 30.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "podważa podstawy ustrojowe PRL". 31.03.1982 przeniesiony do OO. w Strzebielinku. Od 1 do 31.10.1982 ww. udzielono przerwy w internowaniu z ważnych przyczyn osobistych. Zwolniony 03.11.1982 na mocy decyzji nr 214/82 o uchyleniu internowania wydanej 24.10.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Gd 159/369
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego od 02.03.1984 w sprawie kolportowania na terenie Torunia ulotek zatytułowanych "Elana" sygnowanych przez zdelegalizowany NSZZ «Solidarność». W związku ze sprawą 07.03.1984 przeszukano pomieszczenia mieszkalne Z. Dumowskiego. W trakcie przeszukania zabezpieczono maszynę do pisania marki "Consul". Maszynę zwrócono 09.04.1984. IPN By 082/145 t. 4 (54/III)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w związku z prowadzeniem działalności politycznej w środowisku nauczycielskim w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sierpcu. Kontrolę zakończono przeprowadzeniem z ww. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1334/II. Materiałów o sygn. 1334/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.