Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Stanisław
Nazwisko: Jóźwiak
Miejsce urodzenia: Łęki Górne
Data urodzenia: 02-05-1932
Imię ojca: Apoloniusz
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982. Zygmunt Jóźwiak został internowany 29.12.1981 do ZK w Potulicach na wniosek Wydz. III KWMO w Toruniu, ponieważ "był inicjatorem założenia NSZZ «Solidarność» na terenie Liceum Medycznego w Toruniu. Był głównym inicjatorem i propagatorem działalności prelekcyjnej solidarności szkolnej. Zdeklarowany przeciwnik ustroju PRL". Z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. IPN By 082/1 t. 4 (54/III)
Akta internowanego Internowany 29.12.1981 na mocy decyzji nr 200/OE/81 wydanej 28.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "wykazuje wrogą postawę w stosunku do władzy i naczelnych organów". Zwolniony 08.01.1982 na mocy decyzji nr 200/81-28 o uchyleniu internowania wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 97/43 (40/A/43)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie po zwolnieniu z internowania jako b. aktywny działacz NSZZ «Solidarność». Kontrolę zakończono ze względu na zaniechanie działalności. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1021/II, w dn. 26.01.1990 zostały zniszczone przez Wydz. OKPP w Toruniu. Materiałów o sygn. 1021/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.