Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Marian
Nazwisko: Łapiński
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 27-05-1948
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Eugenia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dotyczy internowania działaczy NSZZ «Solidarność» z terenu woj. gdańskiego. Henryk Łapiński figuruje w «wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego» sporządzonym 13.12.1981. W aktach znajduje się arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący ww. sporządzony 10.12.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. Ww. aktywny uczestnik strajków sierpniowych 1980, jako członek Prezydium NSZZ «Solidarność» Stoczni Gdańskiej im. Lenina wchodził w skład komitetów strajkowych i kierował nimi. Za swoją działalność został 31.12.1981 internowany do OO. w Strzebielinku. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 5 zniszczono 22.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1, 3 (156/10, 911/2); IPN Gd 340/2 t. 1 (156/10, 911/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 02.12.1981 pod nr 41599 do SOR krypt. "Prezes" nr rej. 41138 prowadzonej od 03.11.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku. 07.11.1983 sprawę przekazano do prowadzenia dla Insp. 2 WUSW w Gdańsku, który materiały podjął i włączył do SOR krypt. "Krąg" nr rej. 54822. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany 31.12.1981 na mocy decyzji nr 506 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". Zwolniony na mocy decyzji nr 131 o uchyleniu internowania wydanej 29.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/122
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Henryk Łapiński figuruje w sporządzonym 31.12.1981 «wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku». IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 19.09.1986 pod nr 54826 do SOR krypt. "Krąg" nr rej. 54822. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Akta paszportowe Henryka Łapińskiego 17.06.1983 wypożyczył Wydz. II KWMO w Gdańsku, 15.03.1985 wypożyczył Wydz. IV WUSW w Łomży. W aktach znajduje się charakterystyka ww. sporządzona 22.06.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. Ww. przed wprowadzeniem stanu wojennego był członkiem Prezydium KZ NSZZ «Solidarność» w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Podczas I KZD NSZZ «Solidarność» wybrany do prac w Komisji Skrutacyjnej. Od 31.12.1981 do 29.04.1982 internowany do OO. w Strzebielinku. Rejestrowany do nr Gd 41599. EAGD 212974
.