Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Andrzej
Nazwisko: Madrak
Miejsce urodzenia: Mrągowo
Data urodzenia: 21-09-1955
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 10.02.1981 zarejestrowany pod nr 6820 przez Wydz. III "A" KWMO w Toruniu do SO krypt. "Metron" nr rej. 308 prowadzonej od 28.08.1975 do 30.01.1990 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Toruniu dotyczącej zabezpieczenia ZMB "Metron- Predom" w Toruniu. 14.04.1982 przerejestrowany pod tym samym numerem na KE krypt. "Megaloman" prowadzony przez Wydz. V KWMO/WUSW w Toruniu. Kontrolę operacyjną ww. zakończono 10.10.1984, a materiały złożone do archiwum pod sygn. 1277/II zniszczył 12.01.1990 Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Toruniu. Materiały dotyczące SO krypt. "Metron" zniszczono. Materiałów o sygn. 1277/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Materiały dotyczące osób internowanych z terenu woj. toruńskiego. Kazimierz Madrak, członek KOR-u, NSZZ «Solidarność», «Praworządności» figuruje w «planie realizacji internowania wytypowanych osób z terenu woj. toruńskiego» sporządzonym 19.09.1981, ponieważ nawoływał do "nielegalnych zgromadzeń". Ww. figuruje w sporządzonym 23.01.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Toruniu «wykazie osób, które z racji swej negatywnej postawy politycznej nie powinny być wcielone do WP». W aktach znajduje się sporządzony 10.11.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Toruniu plan rozmowy ostrzegawczej z ww., który w swoich wypowiedziach "akcentuje nienawiść do władz i ustroju". Po rozmowie ostrzegawczej miał zostać objęty kontrolą operacyjną przez TW pseud. "Henryk". IPN By 466/1-3 (IPN 0754/82, 156/82)
Akta internowania Materiały dotyczące osób internowanych z woj. toruńskiego. Kazimierz Madrak został internowany 13.12.1981 do ZK w Potulicach na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu, ponieważ jako pracownik ZMB"Predom- Metron" wypowiadał negatywne komentarze pod adresem Partii i Rządu, był wrogo ustosunkowany do SB i MO. Został oddelegowany do pracy w ZR NSZZ «Solidarność» w Toruniu. Ponownie internowany na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu z 03.05.1982 jako uczestnik nielegalnego zgromadzenia na Bulwarze Filadelfijskim i Rynku Staromiejskim w Toruniu w dn. 1.05.1982, za co został ukarany 24.08.1982 przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny. IPN By 082/1 t. 7 (54/III); IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 55/81-OEA wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu ponieważ "nawołuje do nielegalnych zgromadzeń". Zwolniony na mocy decyzji nr 55/81-121 o uchyleniu internowania wydanej 10.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 97/78 (40/A/78)
Akta internowanego Internowany 05.05.1982 na mocy decyzji nr 235/82-OEA wydanej 04.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu ponieważ "nie przestrzega obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego". Zwolniony 16.09.1982 na mocy decyzji nr 209/82 o uchyleniu internowania wydanej 10.09.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu. Ww. 20.07.1982 wydano przepustkę na opuszczenie OO. w Strzebielinku z powodu rozprawy w Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Torunia. IPN Gd 159/308
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy wznowienia nielegalnej działalności politycznej w toruńskich podziemnych strukturach b. NSZZ «Solidarność». Sprawę zakończono przeprowadzeniem z ww. rozmowy ostrzegawczej. Materiały skomasowane pod sygn. 1277/II zniszczył 12.01.1990 Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1277/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne dochodzenia Czynności sprawdzające w związku z "nielegalnym" zebraniem odbywającym się w mieszkaniu prywatnym działacza opozycji w dniu 21.08.1988. Spotkanie dotyczyło wypracowania wspólnego stanowiska w kwestii ewentualnego poparcia akcji strajkowej na Śląsku i w Szczecinie. Ww. jako uczestnik zebrania prewencyjnie zatrzymany w areszcie MO w Toruniu. IPN By 082/182 (236/III)
Akta prokuratorskie Kazimierz Madrak jako uczestnik "nielegalnego" zebrania odbywającego się w mieszkaniu działacza opozycji w dniu 21.08.1988 dot. wypracowania wspólnego stanowiska w kwestii ewentualnego poparcia akcji strajkowej na Śląsku i w Szczecinie, prewencyjnie zatrzymany w areszcie MO w Toruniu. Po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej zwolniony z AŚ WUSW Toruń. Akt nie przekazano do sądu. IPN By 87/7 (33/3/90)
Zabezpieczenie [Zab.] Zarejestrowany w kategorii Zab[ezpieczenie]. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe W aktach paszportowych Kazimierza Madraka znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę nr Z-065/86 do KK (Kraje Kapitalistyczne) w okresie od 10.02.1986 do 10.02.1988 wydane przez Wydz. V WUSW w Toruniu, ponieważ "ww. jest figurantem SOR krypt. >Kutwa< nr rej. 13833 prowadzonej przez tutejszy wydział. Podejrzany o nielegalną działalność polityczną w ramach podziemnych struktur >Solidarności< na terenie województwa toruńskiego". IPN By 681/88379 (EATO 88379)
.