Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hanna Maria
Nazwisko: Malanowska
Nazwisko rodowe: Leszczyńska
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 02-11-1939
Imię ojca: Witold
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Materiały dotyczące osób internowanych z woj. toruńskiego. Hanna Malanowska, członek KZ NSZZ «Solidarność» przy GZPGum "Stomil", przewodnicząca Komisji Oddziałowej «Solidarności», z której inicjatywny powstała lista osób więzionych za przekonania polityczne, po wprowadzeniu stanu wojennego pomimo przeprowadzenia z nią rozmowy ostrzegawczej nie odstąpiła od konspiracyjnej działalności z aktywnym działaczami «Solidarności», inspiratorka i uczestniczka mszy św. odprawianych w intencji osób internowanych, współorganizatorka pomocy materialnej dla rodzin osób internowanych. Internowana 12.05.1982 na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu z 10.05.1982. IPN By 082/1 t. 7 (54/III); IPN By 076/321
Akta internowanego Internowana na mocy decyzji nr 263/82-OEA wydanej 12.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "nie przestrzega obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego". Zwolniona na mocy decyzji nr 263/82-OEA/163 o uchyleniu internowania wydanej 18.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Sz 264/171
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Objęta kontrolą operacyjną po zwolnieniu z internowania. Sprawę zakończono, ponieważ ww. nie podjęła prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 903/II zostały zniszczone 02.02.1990 przez Wydz. OG WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 903/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.