Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Andrzej
Nazwisko: Lizer
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 18-04-1940
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany operacyjnie w ramach SOS, ponieważ jako pracownik naukowy Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach służył pomocą prawną międzyzakładowym strukturom NSZZ „Solidarność” z terenu Śląska i Zagłębia. W lipcu 1981 r. uczestniczył w rozmowach pomiędzy przedstawicielami górników a władzą. W ramach prowadzonej sprawy wykorzystano osobowe źródła informacji, kontrolę korespondencji prywatnej, podsłuch telefoniczny, powiadomiono władze administracyjne i polityczne województwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego, dn. 15.12.1981, przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Sprawę zakończono dn. 27.09.1982. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 39432/II. IPN Ka 043/412 (39432/II)
Akta paszportowe W związku z działalnością na rzecz NSZZ „Solidarność” Wydz. III KWMO Katowice złożył wniosek do organu paszportowego o zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od dn. 6.03.1982 do odwołania (nr Z-I-988/BT EAKA). Zastrzeżenie anulowano dn. 4.10.1986. IPN Ka 620/44513 (EAKT 44513)
Dar prywatny Materiały przekazane do IPN Oddz. Katowice przez Stanisława Lizera, obejmujące zarówno prasę legalną jak i bezdebitową z lat 1981-1990 oraz ulotki i wydawnictwa zwarte, drukowane przez różnorakie struktury NSZZ „Solidarność” z terenu kraju. IPN Ka 454/29
.