Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jacek Jakub
Nazwisko: Dubois
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 17-05-1962
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Hanna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu Trybunał Stanu 21-11-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z powodu udziału w przyjęciu 4.07.1988 r. zorganizowanym przez obserwowanego przez SB pracownika Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie określonego krypt. „Atom-88”. Karta EKB-1/84 z kartoteki Biura "B" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 797/29147 (EAGS 29147).
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW. Karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 655/12 zarządzenie z dnia 14.01.2013 r. dotyczące Jacka Jakuba Dubois – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.