Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Adam
Nazwisko: Izdebski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-11-1925
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Wacława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Izdebski był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Konspiratorzy" dotyczącej rozpracowania członków i współpracowników organizacji "Konfederacja Polski Niepodległej" na terenie woj. krakowskiego w latach 1982-1990. Sprawa została założona 05.07.1982, a A. Izdebski został zarejestrowany 18.09.1986 pod numerem KR 32861 przez Wydział III WUSW w Krakowie. Materiały złożono 18.06.1990 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17567/II-gr. IPN Kr 010/12356, t. 2-7, 17 (17567/II gr), IPN Kr 076/147 (17567/II), IPN Kr 0192/1 (17567/II) mkf.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Izdebski był rozpracowywany wraz z innymi osobami w ramach SOR krypt. "Fantasta" KR 30262. Sprawa została założona 15.01.1985 przez Wydział III SB WUSW w Krakowie na grupę opozycjonistów - sygnatariuszy Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka przeciw Przemocy w Krakowie. SOR "Fantasta" złożono 19.12.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17106/II-gr. Akta zniszczono 03.10.1989, zachował się mikrofilm 17106/2. IPN Kr 0101/368 (17106/2) mkf.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Izdebski występuje w materiałach SOR "Pacyfiści" KR 31978. Sprawa była prowadzona przez WUSW w Krakowie na Ruch "WiP". IPN Kr 010/12343 (17554/II)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze dotyczące próby zorganizowania manifestacji w Krakowie Nowej Hucie 1.05.1986. Andrzej Izdebski został tymczasowo aresztowany 03.05.1986. Postanowieniem z 01.05.1986 Prokuratura Wojewódzka w Krakowie umorzyła postępowanie na mocy amnestii. Materiały złożono 07.06.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5723/III-gr. IPN Kr 07/5383 (5723/III-gr), IPN Kr 096/1127 (5723/III-gr) mkf.
Akta penitencjarne Akta osadzonego w Areszcie Śledczym w Krakowie Andrzeja Izdebskiego. Aresztowany 03.05.1986 jako oskarżony z art. 282 KK o nawoływanie do sformowania manifestacji i pochodu. Osadzony w AŚ w Krakowie 05.05.1986. Zwolniony 01.08.1986. IPN Kr 081/510 (38/879/86)
Akta paszportowe Akta paszportowe A. Izdebskiego. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Z-0458/86 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie na okres 03.05.1986-03.05.1988 z powodu uczestnictwa w manifestacji 01.05.1986. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z- 0674/86 w okresie 10.07.1986-10.07.1988 z powodu udziałów w manifestacjach organizowanych przez KPN. Zastrzeżenia anulowano 02.02.1990. IPN Kr 37/73424 (EAKr 73424)
.