Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Józef
Nazwisko: Klich
Miejsce urodzenia: Mościce
Data urodzenia: 29-05-1924
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze/ akta operacyjne Materiały operacyjne i kontrolno-śledcze dotyczące Stanisława Klicha. Rozpracowywany przez UB od 1947 jako ujawniony członek AK. W aktach materiały dotyczące awarii w Zakładach Celulozy w Niedomicach. Stanisław Klich był podejrzany o niedopełnienie obowiązków służbowychi sabotaż. Aresztowany w okresie 26.07.1951 do 31.10.1951. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie z 03.10.1951 sprawa została umorzona. W 1947 ujawnił się jako członek AK pod pseudonimem "Madejski". IPN Kr 07/2674 (2787/III)
Akta operacyjne/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Materiały operacyjne rozpracowania Stanisława Klicha i jego żony Anny prowadzone przez Wydział II KWMO w Krakowie. Od połowy lat 60 kontrwywiad PRL rozpracowywał ich kontakty z rodziną przebywającą na stałe w RFN i podejrzaną o kontakty z BND. W 1971 materiały przekształcono w Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] krypt. "Zuzanna". Sprawę przejął Wydział II KWMO w Tarnowie rejestrując 14.08.1978 SOS "Zuzanna" pod nr TA 2784. W wyniku nieustalenia bliższych szczegółów rzekomej współpracy z BND sprawa została zakończona, a materiały złożone 11.08.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Tarnowie pod sygn. 961/II. IPN Kr 036/179 (961/II)
Teczka kandydata na TW/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Stanisław Klich został zarejestrowany 12.12.1978 przez Wydział II KWMO w Tarnowie jako kandydat na TW pod nr TA 3031. Zamierzano go zwerbować gdyż posiadał rodzinę przebywającą na stałe w RFN. Po przeanalizowaniu materiałów operacyjnych przekształcono 18.11.1980 w SOS krypt. "Sezam". Podstawę założenia sprawy stanowiły materiały uzyskane w SOS krypt. "Zuzanna" założonym na żonę S. Klicha. Stanisław Klich był podejrzany o możliwość współpracy ze służbami specjalnymi RFN (BND). Kontrola operacyjna nie potwierdziła tego faktu. Materiały SOS zostały złożone 18.12.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW WZO w Tarnowie pod sygnaturą 1598/II. IPN Kr 036/393 (1598/II)
Akta administracyjne Akta operacyjne PUBP w Tarnowie dotyczące ujawnionych członków AK. Stanisław Klich ujawnił się 04.04.1947 jako członek AK, pseudonim "Madejski". IPN Kr 028/8 (8/K)
Sprawa Obiektowa [SO] Stanisław Klich występuje w materiałach SO „Akademia” prowadzonej na b. członków AK. Był ujawnionym w 1947 członkiem Armii Krajowej z terenu Tarnowa. IPN Kr 075/18, t. 23-30 (29/OB)
Akta paszportowe Akta paszportowe S. Klicha. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-392/73 wniesione przez Wydział II KWMO w Tarnowie z powodu aktywnego rozpracowania na okres od 24.09.1973 do odwołania. Zastrzeżenie anulowano 02.01.1979. IPN Kr 040/23893 (EATA 23893)
.