Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Izydor
Nazwisko: Olkowski
Miejsce urodzenia: Przasnysz
Data urodzenia: 10-05-1954
Imię ojca: Romuald
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 18.04.1985 Bogusław Olkowski, wówczas pracownik naukowy (st. asystent) Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, został zarejestrowany (pod numerem rej. 7575) przez SB z Wydz. II tamtejszego WUSW w kategorii „kandydat na tajnego współpracownika”. Powodem tej rejestracji był odnotowany fakt, iż B. Olkowski miał zamieszkiwać i utrzymywać kontakty prywatne i zawodowe z „figurantem” Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Lektor”. W toku czynności operacyjnych ustalono, że od dnia 24.05.1985 nie mieszkał on już jednak z ww. figurantem, a ponadto „figurant kończy pracę w WSRP i wyjeżdża do USA”. Wobec powyższego 14.11.1986 zrezygnowano z dalszego "opracowywania" wymienionego kandydata do tajnej współpracy z SB "ze względu na nieprzydatność". Dnia 20.11.1986 materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach do numeru 1933/I-k. IPN Lu 00419/1215 (1933/I-k), IPN Lu 00414/393/D (1933/1) mikrofilm.
.