Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Christopher
Nazwisko: O'Neill
Miejsce urodzenia: Nowy Jork
Data urodzenia: 23-04-1961
Imię ojca: John
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Obywatel USA Christopher O'Neill figuruje w materiałach ewidencyjnych Biura „B” MSW z roku 1983. Został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW, ponieważ dnia 14.09.1983 spotkał się z attaché ds. kultury ambasady USA w Warszawie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 3.10.1988 Christopher O’Neill, który wówczas studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, został zarejestrowany pod numerem 37647 przez SB z Wydz. II WUSW w Lublinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Doktorant”. Christopher O’Neill był rozpracowywany w związku z podejrzeniem o „prowadzenie działalności na rzecz amerykańskich służb specjalnych”. W czasie operacyjnej kontroli "nie stwierdzono" jednak, aby ww. "prowadził działalność wrogą PRL”. W związku z tym dnia 14.12.1989 prowadzenie tej kontroli zakończono. Materiały KE „Doktorant” złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Lublinie pod sygn. 11693/II i następnie sfilmowano. IPN Lu 020/874 (11693/II), IPN Lu 0229/1273 (11693/2) mikrofilm.
Akta osobowe cudzoziemca - Christopher O’Neill s. Geralda ur. 23.04.1961. W 1983 roku studiował (w ramach wymiany naukowej) na UMCS w Lublinie, następnie jako stypendysta Fulbrighta odbył 10 miesięczny staż naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie. Od 1985 roku ponownie studiował na KUL. IPN Lu 141/402 (N-217315).
Akta osobowe cudzoziemca zawierające dokumenty z 1991 roku związane z ubieganiem się o kartę stałego pobytu w Polsce. IPN Wr 237/2699 (N-217315).
Podczas realizacji wniosku o odznaczenie Christophera O’Neilla Krzyżem Wolności i Solidarności złożone zostały oświadczenia świadków jego działalności w strukturach Lubelskiego Oddziału Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”.
.