Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Christopher
Nazwisko: O'Neill
Miejsce urodzenia: Nowy Jork
Data urodzenia: 23-04-1961
Imię ojca: John
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Obywatel USA Christopher O'Neill figuruje w materiałach ewidencyjnych Biura „B” MSW z roku 1983. Został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW, ponieważ dnia 14.09.1983 spotkał się z attaché ds. kultury ambasady USA w Warszawie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 3.10.1988 Christopher O’Neill - wówczas doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - został zarejestrowany pod numerem 37647 przez SB z Wydz. II WUSW w Lublinie w kategorii „Kwestionariusz Ewidencyjny” (KE) o krypt. „Doktorant”. Christopher O’Neill był rozpracowywany w związku z podejrzeniem o „prowadzenie działalności na rzecz amerykańskich służb specjalnych”. W czasie operacyjnej kontroli "nie stwierdzono" jednak, aby ww. "prowadził działalność wrogą PRL”. W związku z tym dnia 14.12.1989 prowadzenie tej kontroli zakończono. Materiały KE „Doktorant” złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Lublinie do nr 11693/II i następnie sfilmowano. IPN Lu 020/874 (11693/II), IPN Lu 0229/1273 (11693/2) mikrofilm.
Figuruje w "aktach osobowych cudzoziemca" - prowadzonych w latach 1980-ch przez WOP i przekazanych przez Sudecki Oddział Straży Granicznej w Kłodzku. IPN Wr 237/2699 (N-217315).
.