Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Osiadacz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 17-08-1958
Imię ojca: Leszek
Imię matki: Bogumiła
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Osiadacz został zarejestrowany 15.07.1981 pod nr. 27252 przez Wydział III KWMO w Białymstoku jako „figurant” do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Organizacja” (nr. rej. 26260) prowadzonej od 4.10.1980 z powodu „wspierania osób prowadzących działalność polityczną. Rozpracowanie zakończono z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. 31.12. 1981 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO w Białymstoku do nr II-2451, a następnie w 1990 roku zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Piotr Osiadacz przechodzi w materiałach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o nr. 39546 i kryptonimie "Listonosz", założonego przez Wydział III SUSW w związku z działalnością Ryszarda Krzysztofa Zielińskiego. P. Osiadacz, jako członek aktywu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, posądzany był m.in. o to, iż w okresie poprzedzającym stan wojenny wraz z innymi członkami NSZ brał udział w organizacji spotkań z członkami KOR oraz TKN, a także brał czynny udział w kolportażu i przechowywaniu nielegalnych wydawnictw. W powyższych materiałach znajduje się też prośba wystosowana przez SUSW do Biura „C” MSW o sprawdzenie P. Osiadacza w posiadanych przez Biuro materiałach ewidencyjnych. Krótka notatka na odwrocie karty MKR-1 opisuje ww. jako „wspierającego osoby prowadzące wrogą działalność”. Sprawa prowadzona była od 16.10.1984 do 28.08.1989 i została zarchiwizowana pod sygn. 10377/II. IPN 0258/473 (10377/II).
.