Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joachim Nikodem
Nazwisko: Osiński
Miejsce urodzenia: Młyn Krupka
Data urodzenia: 15-09-1936
Imię ojca: Nikodem
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Biura Paszportów MSW z lat 1962-1983 zawierają między innymi zapisy, z których wynika, że Joachim Osiński (z zawodu chemik) w roku 1977 i 1980 otrzymał odmowy wydania paszportu na planowane wyjazdy do Wielkiej Brytanii i USA - z tego powodu, iż w roku 1973 przedłużył swój pobyt w USA do 1975 roku. W kwietniu 1981 Joachim Osiński, wówczas pracownik Przedsiębiorstwa Robót i Modernizacji Urządzeń Elektrycznych w Opolu, wyjechał służbowo do RFN na okres jednego roku. Po zakończeniu kontraktu "do kraju nie powrócił ", wskutek czego otrzymał (na wniosek SB) "zastrzeżenie wyjazdu" nr ZU/81/8085/EAWA 82. Odnotowano także, iż w lutym 1983 Placówka Graniczna WOP w Świecku zatrzymała podczas kontroli pewnego obywatela RFN, który „przewoził dokumenty” Joachima Osińskiego celem ich przekazania jego rodzinie w kraju. Dokumenty te zdeponowano, a następnie przekazano do KS MO w Warszawie. IPN BU 728/45381, IPN BU 011/7 (016/7).
.