Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Józef
Nazwisko: Osman
Miejsce urodzenia: Zabrze
Data urodzenia: 13-11-1953
Imię ojca: Henryk
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Osman 12.11.1984 został zarejestrowany pod numerem 41566 przez SB z Wydz. III SUSW jako kandydat na tajnego współpracownika. Stanisław Osman - inżynier mechanik - był wówczas zatrudniony na stanowisku konstruktora w Zakładzie Aparatury Naukowej „Unipan” w Warszawie. Zainteresowanie funkcjonariuszy SB jego kandydaturą wiązało się z jego "częstymi wyjazdami służbowymi do kk" oraz zakładem, w którym pracował. W toku "opracowywania" ww. kandydata, odmówił on jednak współpracy z SB. Wobec powyższego prowadzenie tej sprawy zakończono z powodu "odmowy współpracy". Dnia 6.08.1985 materiały tej sprawy zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod numerem 17473/I-k. IPN BU 00328/738 (17473/I), IPN BU 001134/1566 (17473/1) mikrofilm.
Materiały ewidencyjne Biura Paszportów MSW informują m.in., iż w roku 1978 Stanisław Osman otrzymał odmowę wydania paszportu na wyjazd czasowy do Anglii. Pomimo złożonego przez niego odwołania, odmowę podtrzymano. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.