Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał Edward
Nazwisko: Osóbka-Morawski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 16-11-1945
Imię ojca: Edward
Imię matki: Wisła Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Michał Osóbka-Morawski występuje w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Jordan” - prowadzonego od roku 1966 przez Departament III MSW przeciwko Henrykowi Szlajferowi. Z tych materiałów wynika, że M. Osóbka-Morawski był wymieniany jako jeden z aktywnych działaczy środowiska studenckiego UW - protestujących przeciwko polityce władz PRL w latach 1966-1969. IPN BU 0330/327 t. 43 (6318/III).
Michał Osóbka-Morawski występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Wir” - prowadzonej w latach 1967-1970 przeciwko Adamowi Michnikowi przez Departament III MSW. Michał Osóbka-Morawski był w tych aktach wymieniany jako jeden z sygnatariuszy listu w obronie Adama Michnika (wówczas zawieszonego w prawach studenta), skierowanego do rektora UW w kwietniu 1967 roku. IPN BU 0330/327/ t. 104 (6318/III).
W dniu 18.03.1967 Michał Osóbka-Morawski - wówczas student Wydziału Prawa UW - został zarejestrowany pod numerem 3676 przez SB z Wydz. III KS MO jako „figurant” Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kontra”. Powód tej rejestracji i kontroli: doniesienia agenturalne, z których wynikało, iż ww. „zamierza założyć partię opozycyjną w stosunku do PZPR” i z grupą „zaufanych studentów” z UW organizuje zebrania w swoim mieszkaniu, na których „odbywają się dyskusje polityczne o treści negującej linię polityczną partii i rządu”. Odnotowano również, że figurant „utrzymuje kontakty z ambasadą USA” oraz z Adamem Michnikiem. W wyniku prowadzonych działań operacyjnych zarzuty stawiane „figurantowi” jednak "nie potwierdziły się", bądź nie stanowiły „wrogiej działalności”. Wobec powyższego, odstąpiono od dalszych działań. Dnia 8.12.1967 sprawę tę zdjęto z ewidencji, jej akta złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO w Warszawie pod sygn. 208/III. IPN BU 0208/199 (208/III).
Dnia 26.09.1969 Michał Osóbka-Morawski został zarejestrowany pod numerem 27085 przez SB z Wydz. II Departamentu III MSW w kategorii „Zabezpieczenie”. Był opracowywany w charakterze "kandydata na tajnego współpracownika" z uwagi na swoje "liczne kontakty" ze środowiskami akademickimi i "rewizjonistycznymi". Do rozmów i werbunku ww. jednak nie doszło z uwagi na wątpliwości SB dotyczące postawy tego figuranta. W związku z tym dn. 7.06.1974 materiały te zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Biura „C” MSW do numeru 12676/I-k. IPN BU 001043/680 (12676/1) mikrofilm.
W dniu 28.05.1979 Michał Osóbka-Morawski został zarejestrowany w Wydz. „C” KS MO (pod nr rej. 26061) w kategorii „Zabezpieczenie” przez SB z Wydz. II KS MO. Powód tej rejestracji wiązał się z charakterem ówczesnej pracy M. Osóbki-Morawskiego - pełnił on bowiem funkcję kierownika Działu Taryf i Przepisów PLL „LOT”. Większość informacji, jakie zebrano w toku „zabezpieczenia” ww., okazało się jednak "nieprzydatnych do dalszego wykorzystania operacyjnego". Dnia 8.01.1986 materiały te zdjęto więc z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr 17781/I, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 00328/977 (17781/I), IPN BU 001134/1840 (17781/1) mikrofilm.
Michał Osóbka-Morawski występuje w materiałach operacyjnych Biura „B” MSW z roku 1984. Został odnotowany jako "utrzymujący kontakt" z rozpracowywanym obywatelem Szwajcarii - dyrektorem Szwajcarskich Linii Lotniczych. W teczce akt znajduje się charakterystyka M. Osóbki-Morawskiego oraz ustalenia dotyczące jego osoby - przeprowadzone w kartotekach organów bezpieczeństwa PRL. IPN BU 01220/10, t. 155 (56178/II).
Występuje jako "osoba opiniowana" w tzw. kartotece opiniodawczej Departamentu I MSW (tzw. kartoteka OCK). Karta Michała Osóbki-Morawskiego została założona przez Departament I MSW w roku 1986 w związku z delegowaniem ww. do pracy w charakterze kierownika placówki PLL „LOT” w Tokio. W sierpniu 1986 Wydz. X Departamentu I MSW poinformował Ministerstwo Komunikacji, że ww. nie spełnia jednak „wymogów formalnych w sprawie doboru i oceny kadr w służbie zagranicznej PRL - ze względów rodzinnych". Po uzyskaniu dodatkowych informacji, Departament I MSW anulował ww. zastrzeżenie dotyczące pracy Michała Osóbki-Morawskiego poza granicami PRL. Materiały te zawierają również pozytywną opinię Departamentu I MSW z 1989 roku dotyczącą delegowania ww. do pracy w przedstawicielstwie PLL „LOT” w Singapurze. IPN BU 01944/306.
.