Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Ossowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 21-06-1947
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 16.04.1985 Jan Ossowski - wówczas "właściciel taksówki" - został zarejestrowany jako "figurant" pod numerem 91298 w kategorii „Zabezpieczenie” przez SB z Wydz. III Biura Studiów MSW. Przyczyny tego "zabezpieczenia" ww. osoby w kartach ewidencyjnych nie odnotowano. Dnia 26.09.1985 materiały te zdjęto z ewidencji z powodu „rezygnacji”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 28.09.1985 Jan Ossowski został zarejestrowany pod numerem 43316 przez SB z Wydz. III-2 SUSW jako „figurant” do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Jantar” (nr rej. 42715). Sprawa ta była prowadzona przez SB w związku z podejrzeniem „wrogiej działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-publiczny” w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawie. Dnia 12.01.1990 materiały SOR krypt. „Jantar” zdjęto z ewidencji, a następnie zniszczono „z powodu nieprzydatności operacyjnej". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Jan Ossowski figuruje w aktach śledczych SUSW w Warszawie i Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie z lat 1985-1986. Dnia 10.10.1985 został bowiem zatrzymany przez funkcjonariuszy SUSW. Podczas rewizji w jego mieszkaniu ujawniono „nielegalne wydawnictwa”, znaczki pocztowe, zdjęcia fotograficzne i kasety magnetofonowe sygnowane logo „Solidarności”, a także "ręczny miotacz gazowy, lont prochowy, materiały pirotechniczne" oraz „urządzenia uderzeniowe”. W związku z powyższym ww. został oskarżony przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie o to, że „bez wymaganego zezwolenia przechowywał materiały wybuchowe" (art. 286 kk.). Wobec podejrzanego zastosowano dozór milicyjny. Podczas śledztwa J. Ossowski zaprzeczył oskarżeniom, stwierdzając, że w posiadanie tych materiałów wybuchowych wszedł „w sposób przypadkowy” i bez zamiaru ich używania. W dniu 4.02.1986 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie umorzyła postępowanie wobec ww. z uwagi na „znikomą szkodliwość społeczną czynu” (umorzyła warunkowo ustalając okres próby na 2 lata), uchylono również dozór milicyjny. Dnia 3.07.1987 akta ww. śledztwa złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW do numeru archiwalnego 3255/III. IPN BU 01205/163 (3255/III), IPN BU 01326/357 (3255/3) mikrofilm.
Figuruje w aktach Biura Paszportów MSW z lat 1985-1990. Z tych akt wynika, iż dnia 23.11.1985 Jan Ossowski otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata" o numerze Z-12262/8785 - na okres dwóch lat. O ten zakaz wydawania mu paszportu wnioskowała SB z Wydz. Śledczego SUSW. W październiku 1985 Jan Ossowski został bowiem zatrzymany przez funkcjonariuszy SUSW, a podczas rewizji w jego mieszkaniu znaleziono „nielegalne wydawnictwa” i ulotki oraz "materiały wybuchowe". J. Ossowski został oskarżony o „nielegalne przechowywanie materiałów wybuchowych” (art. 286 kk.) i zastosowano wobec niego dozór milicyjny. Dnia 4.02.1986 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie umorzyła jednak to śledztwo i uchyliła dozór milicyjny wobec ww. z powodu „niskiej szkodliwości społecznej czynu”. W związku z tym w roku 1988 powyższe "zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ" anulowano. IPN BU 908/18725 (EAGU 18725).
.