Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Oszup
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 09-03-1947
Imię ojca: Aleksander
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 14.02.1986 Marek Oszup - wówczas pracownik Huty „Warszawa” - został zarejestrowany pod numerem 44146 przez SB z Wydz. V SUSW w kategorii "kandydat na tajnego współpracownika". Powód tej rejestracji: w opinii funkcjonariuszy ww. posiadał „szerokie kontakty wśród działaczy byłego związku >”Solidarność”< oraz osób będących w operacyjnym zainteresowaniu”. W toku rozpracowania odstąpiono jednak od pozyskania M. Oszupa do tajnej współpracy z powodu przeniesienia go na inne stanowisko służbowe oraz sytuacji „odizolowania od reszty załogi”. Dnia 16.04.1987 prowadzenie tej sprawy zakończono z powodu "nieprzydatności operacyjnej", jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW do numeru 18840/I-k, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 00334/109 (18840/I-k), IPN BU 001134/2787 (18840/1) mikrofilm.
W dniu 16.04.1987 r. Marek Oszup został zarejestrowany do kontroli w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Bartek” (nr 48328) przez SB z Wydz. V SUSW. Był operacyjnie kontrolowany z uwagi na „możliwość podjęcia pozastatutowej działalności w ramach NSZZ "Solidarność" Huty „Warszawa”. Dnia 20.07.1989 prowadzenie ww. kwestionariusza zakończono z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. W związku z tym dn. 2.08.1989 materiały te zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW do numeru II–10136. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.