Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna
Nazwisko: Owczarska
Miejsce urodzenia: Pabianice
Data urodzenia: 28-01-1936
Imię ojca: Stefan
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 12.11.1977 Krystyna Owczarska, wówczas artystka plastyk, została zarejestrowana pod numerem 50735 przez SB z Wydz. VII Departamentu II MSW w kategorii "kandydat na tajnego współpracownika". Powód tej rejestracji nie został zapisany. W teczce akt znajdują się: kwestionariusz osobowy K. Owczarskiej, karty ewidencyjne z zapytaniami funkcjonariuszy odnośnie ww. oraz dwa listy od cudzoziemców z roku 1979. Innych materiałów brak. Dnia 23.02.1983 "zrezygnowano z pozyskania" ww. osoby do tajnej współpracy z powodu „rezygnacji jednostki” (tj. Departamentu II MSW), następnie materiały tej sprawy złożono w archiwum Biura „C” MSW do numeru 17035/I-k. IPN BU 001043/3431 (17035/1) mikrofilm.
Materiały ewidencyjne Biura Paszportów MSW z lat 1960-1983 zawierają m.in. zapisy informujące, iż w latach 1961-1962 Krystyna Owczarska otrzymała odmowy wydania paszportu na wyjazdy do Włoch i Szwecji. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.