Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł
Nazwisko: Pakulski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 17-02-1952
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria Widecka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 21.03.1979 Paweł Pakulski został zarejestrowany przez SB z Wydz. IV Departamentu V MSW pod nr 25621 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Bankowiec” (nr rejestr. 73732). Był rozpracowywany przez SB z powodu swej "aktywnej działalności" w Niezależnej Oficynie Wydawniczej „NOWA” oraz z powodu uczestniczenia w wykładach prowadzonych w roku 1979 przez Towarzystwo Kursów Naukowych. W dniu 17.10.1983 materiały SOS krypt. „Bankowiec” przekazano do Wydz. III-2 SUSW w Warszawie, a w roku 1984 zostały one złożone w archiwum Biura „C” MSW do nr 52016/II. Dnia 23.1.1990 zostały one "wybrakowane". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.