Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech
Nazwisko: Lachowski
Miejsce urodzenia: MULAWICZE
Data urodzenia: 02-09-1952
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Pelagia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] W dniu 18.11.1981 zarejestrowany przez Wydz. III "A" KWMO w Białymstoku w ramach SO krypt. "Ekran" (nr rejestr. Bk 21171). Brak informacji z zakresu przedmiotowej sprawy. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta administracyjne Teczka "Gotowość" zawiera materiały dotyczące przygotowań KWMO w Białymstoku do wprowadzenia stanu wojennego. L. Lachowski występuje w spisach dokumentów dotyczących rozmów ostrzegawczych przewidzianych do przeprowadzenia w ramach akcji krypt. "Klon" oraz w wykazie osób, do których nie zatwierdzono wniosków o internowanie. IPN Bi 047/2227 (212/1)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] L. Lachowski został zarejestrowany w dniu 27.10.1980 przez Wydz. III "A" KWMO w Białymstoku do nr Bk 26379, w ramach SOS krypt. "Jowisz" (nr rejestr. Bk 26003). Sprawa dot. konfliktu między pracownikami, a dyrekcją Białostockich Zakładów Podzespołów Telewizyjnych "Unitra-Biazet". Żądania pracowników dotyczyły spraw płacowych, organizacyjnych i socjalno-bytowych. L. Lachowski był objęty kontrolą z powodu przynależności do NSZZ "Solidarność" i współuczestnictwa w organizowaniu strajku ostrzegawczego w zakładzie w dn. 03.10.1980. IPN Bi 012/264 (2288/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dot. kolportażu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność", tj. Biuletynu Informacyjnego, ulotek oraz działalności nielegalnych struktur NSZZ "Solidarność" w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych "Unitra-Biazet". L. Lachowski został objęty kontrolą operacyjną jako członek "Solidarności" zaangażowany w organizowanie opozycyjnych form działalności, np. wydawanie zakładowego biuletynu "Spięcie", bojkot obchodów 1 Maja, namawianie do uczestnictwa w będących formą protestu tzw. "spacerach" po ul. Lipowej w Białymstoku, uczestnictwo w zakładowej wycieczce do Warszawy, której celem był udział w mszy odprawianej przez papieża Jana Pawła II w dn. 17.06.1983. SOS krypt. "Druk" przekwalifikowano w dn. 01.02.1983 na SOR o tym samym kryptonimie. IPN Bi 012/561 (3051/II)
.