Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Leszek
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 17-01-1955
Imię ojca: Adolf
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne K. Sawicki występuje na liście osób, które brały udział w nielegalnym zgromadzeniu w dn. 03.05.1983 w Lublinie, nawoływały do udziału w demonstracji i zostały skazane przez Kolegium do spraw Wykroczeń. IPN Lu 0276/104 oraz zapisy kartoteczne.
Akta administracyjne Teczka "Gotowość" zawiera materiały dotyczące przygotowań KWMO w Białymstoku do wprowadzenia stanu wojennego. W aktach znajduje się protokół brakowania akt z 10.02.1983, którego załącznik stanowi "Wykaz nie zatwierdzonych wniosków o internowanie osób na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego", w którym figuruje K. Sawicki. Sam wniosek został zniszczony ww. protokołem brakowania akt. K. Sawicki występuje również w wykazie z dn. 19.10.1981 dot. osób objętych akcją Wiosna 81 "Wrzos" - I rzut. IPN Bi 047/2227 (212/1)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie. K. Sawicki występuje jako były sekretarz i redaktor "Biuletynu" w ZR NSZZ "Solidarność" w Białymstoku (15.04.-31.10.1981). W pisanych przez niego artykułach dopatrzono się negatywnych opinii o organach władzy w PRL i o ZSRR. Od 02.11.1981 podjął pracę w ZR Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie na stanowisku redaktora "Biuletynu". W dn. 02.04.1982 dokonano w jego mieszkaniu przeszukania z powodu podejrzenia o kolportaż nielegalnych wydawnictw. IPN Lu 018/162 t. 1, 3, 4, 6 (249/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] SO krypt. "Miasto" założono na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. Powstał on z inicjatywy pracowników naukowych Filii UW w Białymstoku i przedstawicieli większych zakładów pracy. W okresie działalności zmienił nazwę na Zarząd Regionu Białystok. K. Sawicki był pracownikiem etatowym ww. Zarządu Regionu w okresie 01.07-13.11.1981. Początkowo działalność MKZ ograniczała się do spraw statutowych, z czasem, w miarę narastania tendencji antysocjalistycznych w regionie, część działaczy opowiedziała się za rozwiązaniami lansowanymi przez KPN i KOR. Akta SO krypt. "Miasto" zachowały się w stanie szczątkowym. Nie zachowały się w nich informacje dotyczące K. Sawickiego. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczne.
Materiały administracyjne Wykaz dokumentów dot. przedmiotów zakwestionowanych w czasie stanu wojennego przez Wydział Śledczy KWMO w Lublinie. K. Sawicki występuje na liście pracowników ZR Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność", którego akta personalne zostały przejęte przez KWMO w Lublinie. IPN Lu 0192/14 (194/10)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę wszczeto w związku z "nielegalnym" wydawaniem komunikatów, biuletynów, deklaracji i oświadczeń politycznych. W lutym i marcu 1982 na terenie woj. lubelskiego znaleziono "Biuletyny Informacyjne" sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Lublinie. Uzyskano informację, że ich drukiem i kolportażem zajmują się byli etatowi pracownicy ZR NSZZ "Solidarność w Lublinie. K. Sawicki występuje w materiałach jako były redaktor i sekretarz redakcji "Biuletynu" ZR NSZZ "Solidarność" w Białymstoku i Lublinie, utrzymujacy kontakty z osobami, które były oskarżone i skazane za kolportaż ww. wydawnictw. IPN Lu 023/278 t. 3 (14755/III)
.