Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Bielewski
Miejsce urodzenia: Szynwałd
Data urodzenia: 20-12-1935
Imię ojca: Roman
Imię matki: Wacława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dotyczące osób internowanych z woj. toruńskiego. H. Bielewski, aktywista b. NSZZ „Solidarność” w Pomorskich Zakładach Przemysłu Okrętowego »Warma« w Grudziądzu 20.09.1982 zbierał składki na zakup kwiatów dla powracającego z internowania Przewodniczącego Zarządu Podregionu NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu. 21.09.1982 zorganizował spotkanie 150 osób w stołówce zakładowej, gdzie minutą ciszy i wręczeniem kwiatów przywitano ww., za co H. Bielewski został zatrzymany na 48 godzin. Internowany od 24.09.1982 do 14.10.1982 w OO. w Strzebielinku. IPN By 082/1 t. 1 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego H. Bielewski internowany 24.09.1982 na mocy decyzji nr 246/82-OEA wydanej 23.09.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu w powodu „nie przestrzegania porządku prawnego w czasie stanu wojennego”. Decyzją nr 219/82 wydaną 14.10.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu wobec ww. uchylono internowanie. IPN Gd 159/316
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 10.07.1984 zarejestrowany pod nr 11437 przez Pion V RUSW w Grudziądzu do SOR krypt. „Komisja” nr 9764 prowadzonej od 15.08.1983 do 14.01.1986 jako podejrzany o kolportaż ulotek w Pomorskich Zakładach Przemysłu Okrętowego »Warma« Grudziądz. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1623/II zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. 1623/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.