Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Alfons
Nazwisko: Bielicki
Miejsce urodzenia: Podjazy
Data urodzenia: 23-12-1953
Imię ojca: Szczepan
Imię matki: Agnieszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Sprawa dotycząca przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Materiały dotyczące ww. złożono do archiwum pod sygn. 911/19 t. 1, następnie 24.08.1989 zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89. Materiałów o sygn. 911/19 t. 1 brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Akta internowanego Z. Bielicki internowany 12.05.1982 do OO. w Strzebielinku na mocy decyzji nr 712 z 11.05.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku w powodu „uzasadnionego podejrzenia, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego”. Decyzją nr 280 z 23.07.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku uchylono internowanie. IPN Gd 159/209
Akta paszportowe Z. Bielicki 4.12.1981 otrzymał odmowę na wyjazd za granicę do Austrii w terminie 14-31.12.1981 "zgodnie z wytycznymi Biura Paszportów MSW". IPN Gd 645/132988 (EAGD 132988)
.