Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Demel
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 08-07-1931
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 6.02.1981 zarejestrowany do SO krypt. "Ruch" nr 4598 prowadzonej od 4.11.1980 do 16.06.1983 przez Wydz. III "A"/V KWMO w Elblągu z powodu aktywnej działalności jako członek ZR NSZZ "Solidarność" w Elblągu. Od czerwca 1983 przerejestrowany na KE krypt. "Emeryt" i kontrolowany operacyjnie w związku z „wykorzystywaniem organizacji społeczno-politycznych, instytucji, związków i stowarzyszeń do prowadzenia negatywnej działalności politycznej". Kontrolę zakończono z powodu zaniechania działalności. Materiały dot. SO krypt. "Ruch" 16.06.1983 złożone do archiwum pod sygn. 19/IV zniszczono. Materiały dot. KE krypt. "Emeryt" złożone 17.12.1985 do archiwum pod sygn. 1205/II zniszczono w 1990. Materiałów o sygn. 1205/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały dotyczące działalności członków NSZZ „Solidarność” w elbląskich zakładach mechanicznych "Zamech". Ryszard Demel figuruje w aktach jako uczestnik wyjazdu zagranicznego. IPN Gd 07/53 (54)
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 do OO w Iławie na mocy decyzji nr 30/CH/81 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu w związku z tym, że „organizowałby antypaństwowe wystąpienia”. Decyzją nr 13/82 wydaną 12.01.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu wobec ww. uchylono internowanie. Ww. OO. w Iławie opuścił 13.01.1982. IPN Bi 71/34 (42/16)
Akta paszportowe R. Demel 15.02.1982 otrzymał zastrzeżenie bezterminowe („Z”-I-1352/82) na wyjazd za granicę do WKŚ ("wszystkich krajów świata") wniesione przez Wydz. V KWMO w Elblągu z powodu „podejrzeń o prowadzenie działalności antypaństwowej”. IPN Gd 646/14657 (EAEL 14657)
.