Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Maria
Nazwisko: Józefowicz
Nazwisko rodowe: Ulewicz
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 26-08-1950
Imię ojca: Michał
Imię matki: Gabriela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w woj. toruńskim. E. Józefowicz, „inicjatorka ruchu związkowego i organizatorka zebrań propagujących ruch związkowy” figuruje w „Wykazie osób przewidzianych do przeprowadzenia rozmów profilaktycznych” sporządzonym 11.02.1981 przez Naczelnika Wydz. III KWMO w Toruniu. IPN By 466/2 (156/83)
Akta internowania Akta osób internowanych z terenu woj. toruńskiego. E. Józefowicz internowana na mocy decyzji nr 212/OE/81 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 28.12.1981. Ww. w OO. w Gołdapi 28.01.1982 odmówiła podpisania oświadczenia o lojalności. 16.02.1982 decyzją nr 212/81-80 Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu uchylono internowanie. IPN By 082/1 t. 4 (54/III); IPN By 076/321
Akta internowanego Internowana 30.12.1981 w ZK w Bydgoszczy-Fordonie na mocy decyzji nr 212/OE/81 wydanej 28.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Powodem internowania było "wykazywanie wrogiej postawy w stosunku do władzy i naczelnych organów". 10.01.1982 przeniesiona do OO. w Gołdapi. Decyzją nr 212/81-80 wydaną 16.02.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu wobec ww. uchylono internowanie. OO. w Gołdapi opuściła 19.02.1982. IPN Bi 47/8
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowana operacyjnie po zwolnieniu z internowania w ramach KE krypt. „Anglista” w związku z tym, że „należała do aktywnych członków NSZZ »Solidarność«”. Kontrolę zakończono z powodu zaniechania prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem. Materiały 06.02.1985 złożone do archiwum pod sygn. 1355/II zniszczył 26.01.1990 Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1355/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dotyczy nielegalnej działalności w podziemiu politycznym Ewy Józefowicz jako aktywistki Międzyszkolnego Komitetu Założycielskiego NSZZ »Solidarność« Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu. Ww. deklarowała, że w przypadku powstania czasopisma „Solidarność Nauczycielska” będzie jedną z jego redaktorek. Powodem zakończenia SOS krypt. "Pedagog" było zaprzestanie działalności. Materiały złożono do archiwum 24.05.1988 pod sygn. 2114/II, a 23.01.1990 zniszczono w Wydz. OG WUSW w Toruniu. 19.01.1989 sporządzono mikrofilm o sygn. 2114/2. IPN By 0104/243 (mkf 2114/2)
Akta paszportowe E. Józefowicz 25.07.1983 otrzymała zastrzeżenie („Z”-I-1517) na wyjazd do WKŚ (wszystkich krajów świata) wniesione przez Wydz. III KMMO w Toruniu w okresie od 25.07.1983 do 25.07.1985 z powodu kontroli w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego [KE] krypt. »Anglista« oraz „wykorzystywania organizacji społeczno-politycznych do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. 16.03.1984 Wydz. Paszportów WUSW w Toruniu odmówił ww. wydania paszportu na wyjazd do Francji w okresie od 1 do 30.08.1984, a także 29.04.1985 do Wielkiej Brytanii od 1 do 30.09.1985 pomimo nieobowiązującego zastrzeżenia. IPN By 681/15093 (EATO 15093)
.